RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 128
Zarządzenie Nr.0050.Z.32.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2016.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm), art. 7 ust. 1 pkt 9, pkt 18 i pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 220 ust.1 i art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej w przedmiocie zlecenia do realizacji w roku 2016 organizacjom pozarządowym zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki w proponowanej wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

  1. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość kwot zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone stosowną umową.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury Sportu i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_032.pdf (68) KB
zarz_bur_2016_0050z_032_z01.pdf (43) KB

Wytworzył: Aneta Watycha
Data wprowadzenia: 15-02-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1596

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE