RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 8 kwietnia 2020 roku

99 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:02
Zachód słońca: 18:21

Imieniny obchodzą: Apolinary, Cezary, Cezaryna, Dionizy, Gawryła, January, Radosław, Sieciesława

Międzynarodowy Dzień Romów
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 104
Zarządzenie Nr 0050.Z.19.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 stycznia 2016 roku  w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2016

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 6, pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 220 ust. 1 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013, poz. 885 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XVII/154/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej w przedmiocie zlecenia do realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2016 udzielając na ten cel dotacji w wysokości 77.350,00 zł /słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone stosownymi umowami.

§ 2

Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie Miasta na rok 2016 w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_019.pdf (66) KB
zarz_bur_2016_0050z_019_z01.pdf (81) KB

Wytworzył: Edyta Wójciak
Data wprowadzenia: 08-02-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1142

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE