RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 94
Zarządzenie Nr 0050.Z.24.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie § 14 ust. 2 oraz załącznika nr 2 i nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych szkół podstawowych określa się następujące terminy:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w  postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 4 kwietnia 2016r. do dnia 20 kwietnia 2016r. godz.15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 30 maja 2016r. do dnia 2  czerwca 2016r. godz. 15.00.

 2. Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu w okresie od dnia 22 kwietnia 2016r. do dnia 23 kwietnia 2016r. godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w  dniu 6 czerwca 2016r. godz. 12.00.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 23 kwietnia 2016r. godz.15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 6 czerwca 2016r.godz.15.00.

 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w  pkt  1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21 kwietnia 2016r. do dnia 26 kwietnia 2016r. godz. 15.00 oraz w  postępowaniu uzupełniającym od dnia 3 czerwca 2016r. do dnia 8 czerwca 2016r. godz. 15.00.

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 17 maja 2016r. od godz. 15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 27 lipca 2016r od godz. 15.00.

 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 20 maja 2016r. do dnia 25 maja 2016. godz. 15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 1  sierpnia  2016r. do dnia 3 sierpnia 2016r. godz. 15.00.

 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 27  maja  2016r. do godz. 15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24  sierpnia  2016r. do godz. 12.00.

 

§ 2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych szkół podstawowych obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Rady Miasta Nowy Targ Nr  XVII/153/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym:

 1. dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych, za które można uzyskać 12 punktów;

 2. rodzeństwo dziecka realizuje obowiązek szkolny w tej szkole - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych, za które można uzyskać 8  punktów;

 3. dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych, za które można uzyskać 6 punktów;

 4. miejsce pracy rodzica (opiekuna prawnego), samotnie wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkolnym danej szkoły, - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, za które można uzyskać 4 punkty;

 5. droga dziecka do szkoły jest krótsza, niż do szkoły znajdującej się w obwodzie szkoły właściwym dla jego miejsca zamieszkania - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych, za które można uzyskać 2 punkty.

 

§ 3

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Rady Miasta Nowy Targ Nr  XVII/153/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym:

 1. rodzeństwo dziecka realizuje lub realizowało obowiązek szkolny (nauki) w tej szkole - potwierdzone dokumentem – oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych, za które można uzyskać 8 punktów;

 2. droga dziecka do szkoły jest krótsza, niż do szkoły znajdującej się w obwodzie szkoły właściwym dla jego miejsca zamieszkania - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych, za które można uzyskać 4 punkty.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

 

§ 5

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ – www.nowytarg.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2 i § 3 zarządzenia oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Nowy Targ, a także w  przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_024.pdf (70) KB

Wytworzył: Krzysztof Aksamit
Data wprowadzenia: 01-02-2016
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 914

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE