RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 30 marca 2020 roku

90 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:21
Zachód słońca: 18:07

Imieniny obchodzą: Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryn, Kwiryna

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 159
Zarządzenie Nr 0050.Z.23.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) i innych form wychowania przedszkolnego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie § 14 ust. 2 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) określa się następujące terminy:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 marca 2016r. do dnia 18 marca 2016r. godz. 15.00 oraz w  postępowaniu uzupełniającym od dnia 30 maja 2016r. do dnia 2 czerwca 2016r. godz.15.00.

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w  pkt  1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 19 marca 2016r. do dnia 24 marca 2016r. godz. 15.00 oraz w  postępowaniu uzupełniającym od dnia 3 czerwca 2016r. do dnia 8 czerwca 2016r. godz.15.00.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 14 kwietnia 2016r. godz. 15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 22 czerwca 2016r. godz. 15.00.

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 18 kwietnia 2016r. do dnia 21 kwietnia 2016r. godz.15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 27  czerwca 2016r. do dnia 29 czerwca 2016r. godz. 15.00.

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym nie później niż w  dniu 22 kwietnia 2016r. godz. 15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym nie później niż w dniu 30 czerwca 2016r. godz. 15.00.

 

 

§ 2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miasta Nowy Targ Nr  VI/27/2015 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

 1. dziecko z rodziny obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych (dziennych) - potwierdzone dokumentem: wnioskiem o przyjęcie do przedszkola i zaświadczeniem (alternatywnie) o kontynuowaniu studiów stacjonarnych przez rodziców lub o stałym zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej albo inny dokument wskazujący, iż rodzice są czynni zawodowo, za które można uzyskać 10 punktów;

 2. rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w przedszkolu - potwierdzone dokumentem: wnioskiem o przyjęcie do przedszkola i deklaracją o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka, za które można uzyskać 6 punktów;

 3. dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego- - potwierdzone dokumentem: wnioskiem o przyjęcie do przedszkola i  oświadczeniem o dochodach na jednego członka rodziny nie przekraczających kryterium dochodowego, za które można uzyskać 4 punkty;

 4. dziecko zamieszkuje w odległości do 3 km od placówki (od wyjścia z miejsca zamieszkania drogami publicznymi lub ścieżkami ogólnodostępnymi do wejścia do przedszkola) - potwierdzone dokumentem: wnioskiem o przyjęcie do przedszkola i  oświadczeniem o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od placówki (od wyjścia z miejsca zamieszkania drogami publicznymi lub ścieżkami ogólnodostępnymi do wejścia do przedszkola) , za które można uzyskać 2 punkty.

 

§ 3

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Rady Miasta Nowy Targ Nr VI/27/2015 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

 1. dziecko z rodziny obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych (dziennych) - potwierdzone dokumentem: wnioskiem o przyjęcie do przedszkola i zaświadczeniem (alternatywnie) o kontynuowaniu studiów stacjonarnych przez rodziców lub o stałym zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej albo inny dokument wskazujący, iż rodzice są czynni zawodowo , za które można uzyskać 10 punktów;

 2. dziecko zamieszkuje w obwodzie szkolnym szkoły w której jest dany oddział przedszkolny - potwierdzone dokumentem: wnioskiem o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, za które można uzyskać 8 punktów;

 3. rodzeństwo kontynuuje edukację w danej szkole podstawowej - potwierdzone dokumentem – wnioskiem o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole i  oświadczeniem o kontynuowaniu edukacji w danej szkole przez rodzeństwo dziecka, za które można uzyskać 6 punktów;

 4. dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego- potwierdzone dokumentem: wnioskiem o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole i oświadczeniem o dochodach na jednego członka rodziny nie przekraczających kryterium dochodowego, za które można uzyskać 4 punkty.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

 

 5

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ – www.nowytarg.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2 i § 3 zarządzenia oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Nowy Targ, a także w  przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_023.pdf (71) KB

Wytworzył: Krzysztof Aksamit
Data wprowadzenia: 01-02-2016
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1109

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE