RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 30 marca 2020 roku

90 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:21
Zachód słońca: 18:07

Imieniny obchodzą: Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryn, Kwiryna

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69
Zarządzenie Nr 0050.Z.29.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr Nr 0050.Z.2.2016, Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. , poz. 1515), Uchwały Nr XV/131/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr F.3020.1.2015.I Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2016 oraz w związku z § 6 ust.1 Zarządzenia Nr 0050.Z.2.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2016, przez organizacje pozarządowe, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

  1. Katarzyna Put Przewodniczący Komisji – przedst. organu wykonawczego

  2. Magdalena Giełczyńska- Ziętak Sekretarz Komisji - przedst. organu wykonawczego

  3. Mateusz Zamojski Przedstawiciel organu wykonawczego

  4. Anna Tylka Przedstawiciel organizacji pozarządowej

  5. Adam Kustwan Przedstawiciel organizacji pozarządowej

  6. Bogusław Pociecha Członek komisji, specjalista z głosem doradczym

 

§ 2

Komisja Konkursowa rozpatruje oferty zgodnie z zasadami zapisanymi w § 6 Zarządzenia Nr 0050.Z.2.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2016:

  1. organizacja rajdów turystycznych i konkursów,

  2. organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 

§ 3

Komisja Konkursowa dokona wyboru ofert (oferentów) i przedstawi Burmistrzowi Miasta do akceptacji z propozycją przyznania dotacji zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_029.pdf (64) KB

Wytworzył: Magdalena Giełczyńska -Ziętak
Data wprowadzenia: 28-01-2016
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1050

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE