RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61
Zarządzenie Nr 0050.Z.21.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie:
zarządzenia wyborów do Nowotarskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1515 późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Nowotarskiej Rady Seniorów przyjętego uchwałą nr XIV/119/2015 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 19 października 2015r. w sprawie: powołania Nowotarskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2015 r. nr 61 poz. 58), Burmistrz Miasta Nowy Targ zarządza co następuje:

§ 1

  1. Zarządza się wybory do Nowotarskiej Rady Seniorów w Nowym Targu na kadencję 2016 – 2018.
  2. Datę przeprowadzenia wyborów wyznacza się na dzień 9 marca 2016 roku.

§ 2

  1. Wybory przeprowadza się na podstawie zapisów Rozdziału 3 Statutu Nowotarskiej Rady Seniorów –„Tryb wyboru Rady”.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Określa się wzory formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Nowotarskiej Rady Seniorów stanowiące załącznik nr 2 i nr 3.

§ 4

Obsługę administracyjno – organizacyjną wyborów do Rady zapewnia Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicach ogłoszeń.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_021.pdf (71) KB
zarz_bur_2016_0050z_021_z01.pdf (70) KB
zarz_bur_2016_0050z_021_z02.pdf (86) KB
zarz_bur_2016_0050z_021_z03.pdf (85) KB

Wytworzył: Marcin Jagła
Data wprowadzenia: 26-01-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2064

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE