RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 78

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 31 grudnia 2015r. do 25 stycznia 2016r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Finanse

Na wniosek Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „PODHALE” w Nowym Targu udzielono pożyczki w kwocie 200.000 zł dla MMKS na pokrycie kosztów udziału w rozgrywkach ekstraklasy hokeja na lodzie. W zamian za udzieloną pożyczę Klub zobowiązał się do podejmowania szeregu działań mających na celu promocję miasta.

II. Inwestycje.

 1. Złożono w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim końcowy raport z realizacji projektu „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” w części dotyczącej Nowego Targu.
 2. W dniu 31.12.2015r. otrzymano dotację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dla zadania inwestycyjnego Przebudowa ulicy Norwida. Otrzymana kwota to 720 030,00. Złożono sprawozdanie końcowe wykonania zadania i wykorzystania dotacji.
 3. Zlecono inwentaryzację części budynku Gimnazjum nr 1 w związku z planowaną budową sali gimnastycznej.

III. Gospodarka nieruchomościami.

 1. W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy podpisano umowę na 2016 rok z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Spółka z o.o na administrowanie i zarządzanie mieniem komunalnym. Przedmiotem umowy jest 326 lokali mieszkalnych w 30 blokach komunalnych, 7 lokali mieszkalnych w 7 blokach spółdzielczych i 9 lokali mieszkalnych w 2 gminnych budynkach mieszkalnych. Ponadto ZGM Sp. z o.o. zarządzać będzie budynkiem socjalnym przy ul. Ludźmierskiej, gdzie znajduje się 68 lokali socjalnych w tym noclegownia dla bezdomnych oraz miejskimi terenami osiedlowymi ( place zabaw, boiska sportowe, zieleńce i tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni ponad 7 ha ).
 2. W dniu 7 stycznia 2016 roku dokonano faktycznego przejęcia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A. Podpisano protokoły zdawczo – odbiorcze w stosunku do zabudowanych nieruchomości wzdłuż ulicy Kolejowej ( w tym budynek dworca ) oraz ulicy Ceramicznej oraz innych terenów niezabudowanych wzdłuż torów kolejowych. Jednocześnie gmina przejęła prawa właścicielskie w zawartych przez PKP S.A. umowach najmu i dzierżawy. Aktualnie trwają prace geodezyjne mające na celu wydzielenie przejętych przez Miasto nieruchomości.
 3. W dniu 19 stycznia 2016 roku przeprowadzono I przetarg licytacyjny na sprzedaż terenu o łącznej powierzchni 3366 m2 położonego na terenach byłego NZPS-u. Cena wywoławcza wynosiła 300.000 zł netto. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów, jednak w trakcie przetargu nie dokonano przebicia ceny wywoławczej i w związku z powyższym przetarg nie dał rezultatu. W najbliższym czasie ogłoszony będzie II przetarg licytacyjny.

IV. Rozwój i urbanistyka

Burmistrz Miasta działając z upoważnienia Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem, na które wyraziła zgodę Rada Miasta, wystąpił do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla inwestycji drogowej polegającej na:„Rozbudowie drogi krajowej DK 47 Rabka – Zakopane w km 21+857 – 22+306 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej DK47 z drogami gminnymi w Nowym Targu i Szaflarach, wraz z infrastrukturą techniczną.”
Równocześnie został złożony wniosek do Starosty Nowotarskiego, również o wydanie zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla inwestycji drogowej polegającej na:
„Rozbudowie drogi gminnej (klasy dojazdowej - D, kategoria - droga gminna) km: 0+036.00 + 0+327.50, wraz z odwodnieniem drogowym, budową sieci oświetlenia ulicznego, budową kanału technologicznego oraz przebudową sieci energetycznej i teletechnicznej na granicy miasta Nowy Targ i Gminy Szaflary”

V. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 1. Zawarto umowę z lekarzem wet. Romanem Bachulskim na wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów. Wnioski o skierowanie kota wolno żyjącego na zabieg weterynaryjny można pobrać ze strony Urzędu Miasta lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Osoba zgłaszająca kota, zobowiązana jest do doprowadzenia kota do Gabinetu Weterynaryjnego i odebrania kota po zabiegu oraz zapewnienia mu właściwej opieki po zabiegu przez okres min. 10 dni.
 2. Od dnia 1 grudnia 2015r. kiedy to na stronie internetowej została opublikowana informacja dotycząca uruchomienia specjalnego telefonu alarmowego (nr 18-266-48-88) na potrzeby zgłoszeń interwencyjnych m. in. w sprawie zanieczyszczenia powietrza, którego stan pogarsza się szczególnie w sezonie grzewczym, na terenie miasta przeprowadzono 113 kontroli interwencyjnych i prewencyjnych w tym 42 kontrole związane z zanieczyszczeniem powietrza.

VI. Zarządzanie drogami.

 1. Rozliczono z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim dotacje na zadania wykonane z dofinansowaniem pochodzącym z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych w kwocie 170 tys. zł. W ramach dofinansowania wykonano dwa zadania:
  • remont przepustu drogowego na os. Oleksówki.
  • remont drogi bocznej do ul. Kowaniec.
 2. Przygotowano 4 umowy na dzierżawę słupów oświetleniowych na terenie miasta Nowy Targ. Dzierżawa dotyczy zamontowania na słupach oświetleniowych tablic reklamowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego Miasta. Odpłatność za umieszczenie tablicy do 1 metra kwadratowego wynosi 1 zł netto dziennie.

VII. Kultura, promocja i sport.

 1. 2 stycznia br. w Miejskiej Hali Lodowej odbył się Mecz Gwiazd Artyści vs Przyjaciele oraz Rewia na lodzie Walley Ice Story. Dochód z cegiełek rozprowadzanych przed imprezą przeznaczony został dla Fundacji im. Adama Worwy.
 2. 6 stycznia br. na Rynku odbyło się zakończenie Nowotarskich Targów Bożonarodzeniowych oraz jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 i koncert chorzowskiego chóru „Z miłości „
 3. W Ratuszu w dniu 6 stycznia odbyło się 26 Noworoczne spotkanie Burmistrza z przedstawicielami instytucji i firm nowotarskich. Organizowane spotkania przyczyniają się do integracji środowiska, jak również są okazją do złożenia podziękowań i podsumowania roku minionego.
 4. Dziesiąty już raz zaproszona do stolicy Podhala i zawsze entuzjastycznie tu witana Orkiestra Straussowska „Obligato” pod batutą Jerzego Sobeńko, która towarzyszyła Trzem Tenorom koncertowała w dniu 9 stycznia 2016r. w Miejskim Ośrodku Kultury.
 5. 11 stycznia dzieci z nowotarskich przedszkoli wystąpiły z koncertem kolęd w Miejskim Ośrodku Kultury, a popołudniu w Galerii Jatki uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 wystawiły jasełka.
 6. 12 stycznia rozstrzygnięty został konkurs na żonkilową kartkę świąteczną i najładniejszą żonkilową dekorację, który został zorganizowany przez Fundację im. A. Worwy, a wieczorem odbyło spotkanie opłatkowe Fundacji.
 7. Również 12 stycznia miał miejsce spektakl bożonarodzeniowy „Jezus prawdą” wystawiony prze uczniów Gimnazjum nr 1, zaś Starosta Nowotarski zaprosił do Państwowej Szkoły Muzycznej na Spotkanie Noworoczne.
 8. 13 stycznia w MOKu odbył się Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11
 9. W dniu 14 stycznia 2016 r. na sali sportowej przy SP 4 w Nowym Targu odbyły się mistrzostwa Gminy Miasto Nowy Targ w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. Turniej cieszył się bardzo dużą popularnością ponieważ w rozgrywkach wzięły udział reprezentacje chłopców z wszystkich sześciu szkół podstawowych oraz pięć reprezentacji dziewcząt. Wszystkie szkoły uczestniczące w turnieju otrzymały dyplom oraz piłkę, natomiast szkoły, które zajęły miejsca na podium, będą mogły dodatkowo pochwalić się okazałymi pucharami.
 10. 14 stycznia Szkoła Podstawowa nr 2 zorganizowała wspólne kolędowanie pod nazwą „Kolędowanie to duszy uwrażliwianie”.
 11. W dniu 16.01.2016r. - w 30 rocznicę śmierci Profesora Mariana Wieczystego, Szkoła Nauki Tańca Hart pod patronatem Burmistrza Miasta i Starosty Nowotarskiego zorganizowała VII Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar profesora Mariana Wieczystego dla grup seniorskich i hobby.
 12. W dniach od 18 do 31 stycznia trwa cykl imprez dla dzieci i młodzieży z cyklu „Zima w mieście”
 13. W dniach od 18 stycznia - 24 stycznia 2016 r na mobilnym lodowisku na nowotarskim Rynku bezpłatną naukę jazdy na łyżwach prowadzili hokeiści należących do Towarzystwa Sportowego Old Boys Podhale Nowy Targ.
 14. 23 stycznia 2016 r. –odbył się Bal Noworoczny Burmistrza Miasta. Podczas Balu wsparto Fundację im. Adama Worwy zbierając środki na zakup profesjonalnego sprzętu do rehabilitacji MOTOmed viva 2.
 15. 24 stycznia 2016 r. – odbył się Koncert „Godny Cas”, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury. Wystąpili Zespół Regionalny Jurkowianie z Jurkowa i Uczelniany Zespół Góralski Młode Podhale działający przy PPWSZ w Nowym Targu.

VIII. Oświata.

 1. W dniu 11 stycznia na sali widowiskowej MOK odbyła się już dziesiąta edycja koncertu kolęd, przygotowana przez wychowanków nowotarskich przedszkoli publicznych i prywatnych pt.: „Dzieciątku Śpiewamy”. Impreza, tradycyjnie przygotowana na wysokim poziomie artystycznym, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Nowego Targu.
 2. Podczas tegorocznych ferii zimowych, 96 uczniów z klas III-IV nowotarskich szkół podstawowych uczestniczy w Programie nauki jazdy na nartach zjazdowych pt.: „Jeżdżę z Głową”. Program realizowany przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie Województwa w kwocie 25.900 zł. która stanowi 42 % kosztów realizacji zadnia. Zajęcia zorganizowane w 8 grupach zajęciowych na stoku Zadział w Nowym Targu.

IX. Sprawy społeczne.

 1. Zorganizowano międzyszkolny konkurs szopek bożonarodzeniowych, na najładniejszą kartkę świąteczną i anioła. Prace dzieci można oglądać w holu Urzędu Miasta.
 2. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej.
 3. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
 4. Miasto po raz kolejny przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.
 5. W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszonych kandydatów, na dzień 15 lutego 2016r.wyznaczono kolejny, trzeci termin naboru kandydatów do Nowotarskiej Rady Seniorów.

X. Z zakresie zamówień publicznych

 1. Podpisano umowę na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, 34-400 Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r na kwotę 93 671,24 zł. z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o
 2. Podpisano umowę w II części zamówienia na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych na kwotę 109 960,80 zł. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.
  Wybrano ofertę PZU S.A. na ubezpieczenie majątku miejskiego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okres 1 roku. Cena oferty to 124.934 zł. Dla porównania w pierwszym przetargu oferta złożona przez Interrrisk S.A. na okres 2 lat zamykała się kwotą 441.155,90 , tj. 220.577,95 zł w skali 1 roku.

XI. Pozostałe

 1. 15 stycznia br. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z dyrektorami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta w sprawie organizacji wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta w Nowym Targu. Na dzień 10 marca 2016r. zarządzono wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, ustalono okręgi wyborcze ich granice i liczbę mandatów w poszczególnych okręgach.
 2. Tradycyjnie jak co roku 2 stycznia br. wspólnie z przedstawicielami samorządu uczestniczyliśmy w modlitwach różańcowych w Ludźmierzu w intencjach regionu i jego mieszkańców.
 3. Razem z wiceburmistrzami wzięliśmy udział w następujących wydarzeniach:
  1. 3 stycznia w zawodach Narciarskich o Puchar Starosty na Długiej Polanie. W kategorii samorządowców w slalomie I miejsce - Waldemar Wojtaszek- zastępca burmistrza
   II miejsce – Bartłomiej Garbacz – sekretarz powiatu
   III miejsce - Grzegorz Grzegorczyk – radny Miasta Nowy Targ.
  2. 5 stycznia br. wraz z Panią Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. dokonano wizji wolnych lokali przy Alei Tysiąclecia.
  3. W dniu 6 stycznia - w ramach jubileuszu 95-lecia istnienia Związku Podhalan Oddział w Nowym Targu obyły się posiady opłatkowe połączone z Mszą św. i ślubowaniem nowych członków. W spotkaniu wziął również udział Przewodniczący Rady Miasta.
  4. W dniu 8 stycznia br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się koncert galowy w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu INTERSHOW 2016.
  5. W dniu 9 stycznia br. odbyło się spotkanie Kół Myśliwskich.
  6. 11 oraz 15 stycznia br. odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie Nowy Targ w sprawie uzgodnienia projektu ścieżki rowerowej w sąsiedztwie rezerwatu „Bór na Czerwonem”.
   W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele RDOŚ i Nadleśnictwa w związku z wcześniejszą odmową pozytywnej opinii i uzgodnienia przebiegu ścieżki rowerowej. Podczas spotkania uzyskano kompromis i zapewnienie, że projekt będzie zaakceptowany przez RDOŚ.
  7. 11 stycznia br. - spotkanie z Burmistrzami Zakopanego dot współpracy miasta w sprawach dot. Podtatrza i Podhala ( tj. m. innymi. droga Zakopianka, linia kolejowa, wspólne wnioski unijne)
  8. 11 stycznia br.- spotkanie robocze w siedzibie Euroregionu TATRY w sprawie możliwości aplikowania przez Miasto Nowy Targ o środki na konkretne zadania inwestycyjne oraz składania wniosków na mikroprojekty.
  9. 13 stycznia 2016 r,- spotkanie robocze w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie realizacji wspólnych inwestycji w szczególności dotyczących ul. Szafarskiej oraz skrzyżowania ulic Świętej Anny i Grel.
  10. W dniu 13 stycznia - udział w Spotkaniu Opłatkowym Miast Papieskich zorganizowanym w Warszawie przez Episkopat Polski. Tego samego dnia Pani Wiceburmistrz uczestniczyła w Spotkaniu Opłatkowym Związku Nauczycielstwa Polskiego – Sekcji Emerytów.
  11. 14 stycznia br.– spotkanie w Bibliotece miejskiej w związku z możliwością aplikowania o środki na budowę lub remont a także wizja lokalna w filii biblioteki na ul. Kopernika
  12. 14 stycznia 2016 – robocze spotkanie i wizja w terenie z projektantami:
   • - drogi Grel – Niwa
   • - budynku na ul. Sobieskiego,
   • - drogi ul. Bohaterów Tobruku.
  13. 17 stycznia 2016r. - coroczny Dzień Babci i Dziadka od lat tradycyjnie organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną – Kowaniec oraz Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II.
  14. 18 stycznia br. przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji i przy udziale przedstawicieli Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie miało miejsce uroczyste przekazanie samochodów służbowych, których zakup został współfinansowany przez lokalne samorządy.
  15. 19 stycznia 2016r. – spotkanie z wójtami współwłaścicielami terenu przy sortowni śmieci w sprawie wspólnych działań dotyczących zagospodarowania terenów po Podhalańskim Związku Gmin oraz możliwości rozbudowy instalacji do zagospodarowania odpadów.
  16. 22 stycznia br.- IV posiedzenie Forum Subregionu Podhalańskiego w sprawie wsparcia unijnego dla Podhala. Tematem spotkania była dyskusja nad kryteriami wyboru projektów wspierających rozwój stref aktywności gospodarczej czy kształcenia zawodowego uczniów.
   Szczegóły założeń przedstawił Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
  17. 23 stycznia 2016r. – Walne spotkanie sprawozdawczo – wyborcze OSP w Remizie na Kowańcu.
  18. 24 stycznia 2016r. - udział wraz z Parą Prezydencką, ministrami, parlamentarzystami i samorządowcami w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Zakopanem.

Pliki do pobrania

sbmzd_20151231_20160125.pdf (108) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 25-01-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1162

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE