RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 4 kwietnia 2020 roku

95 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:10
Zachód słońca: 18:15

Imieniny obchodzą: Ambroży, Bazyli, Benedykt, Izydor, Wacław, Wacława, Zdzimir

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62
Zarządzenie Nr 0050.Z.13.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie:  
wypłaty za 2015r. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.

Działając na podstawie art. 30a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 191 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35 z późn. zm.), uwzględniając dokonane rozliczenie uzyskanych w szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ średniomiesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego nauczycieli – zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuję kwotę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla wszystkich nauczycieli stażystów zatrudnionych w 2015r. w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ w wysokości 9.077,91 zł.

§2

Łączna kwota dodatku wyrównawczego dla nauczycieli stażystów, o którym mowa w  § 1 w poszczególnych placówkach określa tabela:

 

Lp.

Placówka

Średnioroczna ilość nauczycieli stażystów w szkole

Łączna kwota dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów w szkole

od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015r.

od 1 września do 31 grudnia 2015r.

1

Przedszkole Nr 2

0,00

4,00

318,47

2

Przedszkole Nr 4

13,48

5,00

1.407,90

3

Szkoła Podstawowa Nr 2

21,87

0,00

1.741,00

4

Szkoła Podstawowa Nr 3

4,44

8,00

955,39

5

Szkoła Podstawowa Nr 4

0,00

0,31

19,62

6

Szkoła Podstawowa Nr 5

8,00

8,00

1.120,91

7

Szkoła Podstawowa Nr 6

9,27

5,90

1.218,41

8

Szkoła Podstawowa Nr 11

19,04

14,62

2.191,11

9

Gimnazjum Nr 1

0,00

1,33

105,10

 

76,10

47,16

9.077,91

 

§3

Zobowiązuje się dyrektorów poszczególnych szkół do określenia kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego (DJ) dla poszczególnych nauczycieli stażystów zatrudnionych w 2015r. w danej placówce przy uwzględnieniu następującej zasady:
DJ = WS x SJ

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
WS –    iloraz różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, ustalona dla danego stopnia awansu zawodowego i sumy osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na danym stopniu awansu zawodowego, ustalonych proporcjonalnie do okresu ich zatrudnienia – wskaźnik obliczany przez organ prowadzący.
SJ –   osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia danego nauczyciela.

§4

Wskaźnik WS o którym mowa w § 3 zarządzenia dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w nowotarskich placówkach oświatowych w 2015r. wynosi – 0,421819

§ 5

Wypłata jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli stażystów winna nastąpić do dnia 29 stycznia 2016r.

§ 6

Wykonanie zarządzania zleca się Dyrektorowi Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu, Dyrektorowi Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im.  Mikołaja Kopernika w Nowym Targu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana  Pawła II w Nowym Targu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im.  Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im.  Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 11 im.  Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu, Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu, Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Nowym Targu, oraz Naczelnikowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_013.pdf (75) KB

Wytworzył: Krzysztof Aksamit
Data wprowadzenia: 13-01-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 937

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE