RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 127
Gmina Miasto Nowy Targ ogłasza przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Nowy Targ

Wyjaśnienia do SIWZ  z dnia 4-12-2015r. do pobrania z pliku.

Ogłoszenie z dnia 8.12.2015r. o zmianie ogłoszenia o przetargu do pobrania ze ze strony Biuletynu Zamówień Publicznych.

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10-12-2015r. do pobrania z pliku.


Ogłoszenie o przetargu opublikowane na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ, pocztą lub pobrać z pliku wraz z załącznikami.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 10:45, miejsce: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ Sekretariat Burmistrza pokój nr 101.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

  1. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie oświadczeniach opisanych w punkcie VIII. niniejszej specyfikacji.
  2. Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w SIWZ obejmują okres 24 miesięcy..
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Krzysztof Iskra
Data wprowadzenia: 01-12-2015
Termin składania ofert 15-12-2015, o godz. 10:45
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 2300

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE