RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 73
BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG  OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W NOWYM TARGU NA OS. KONFEDERACJI TATRZAŃSKIEJ

Przedmiot przetargu:

 • Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Miasta Nowy Targ, oznaczona jako działki:
 1. dz. ewid. nr 15454/8 o pow. 0,0129 ha, opisaną w KW nr NS1T/00099013/8,
 2. dz. ewid. nr 15454/7 o pow. 0,0439 ha, opisaną w KW nr NS1T/00065300/0,
 3. dz. ewid. nr 15455/8 o pow. 0,0361 ha, opisaną w KW nr NS1T/00057584/5,
 4. dz. ewid. nr 15455/9 o pow. 0,0168 ha, opisaną w KW nr NS1T/00099013/8,

o łącznej powierzchni 0,1097 ha.

 • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.I w/w działki zlokalizowane są w terenie o symbolu 2P/U – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania, 2ZZ – obszary zagrożone zalaniem w przypadku awarii obwałowania.

CENA WYWOŁAWCZA: 150 000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) + 23% podatku od towarów i usług VAT

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 r. (piątek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, pokój nr 117, I piętro.
 2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, przed przystąpieniem do niego wpłacają wadium w pieniądzu w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wpłata winna znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Nowy Targ, Bank PeKaO S.A. o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A nr konta: 08124015741111000007897577 najpóźniej w dniu 14 grudnia 2015 r.
 3. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
 4. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, odmówi czy też sama zrezygnuje z podpisania umowy lub jeśli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych z warunkami przetargu określonymi regulaminem, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 (pok. 302 lub 304 – tel. 18 261-12-83 lub 18 266-77-75), gdzie znajduje się regulamin przetargu zawierający szczegółowe informacje o przetargu i nieruchomości, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się zapoznać. Informacja znajduje się również na stronie internetowej miasta: www.nowytarg.pl.

Pierwszy przetarg odbył się 30 października 2015 r.

 

Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Natalia Bełtowska
Data wprowadzenia: 13-11-2015
Termin składania ofert 18-12-2015, o godz. 11:00
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1923

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE