RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 4 kwietnia 2020 roku

95 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:10
Zachód słońca: 18:15

Imieniny obchodzą: Ambroży, Bazyli, Benedykt, Izydor, Wacław, Wacława, Zdzimir

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64
Zarządzenie Nr 0050.Z.173.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 19 października 2015r. w sprawie:  
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.Z.168.2014 Burmistrza Miasta Nowy  Targ z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranej przez wyższe uczelnie i zakłady doskonalenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych tymi dopłatami.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm./ w związku z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 191, z  późn. zm./ a także art. 5 ust. 7 oraz art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ i § 6 ust. 2, oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków /Dz. U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm./ - zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050.Z.168.2014 Burmistrza Miasta Nowy  Targ z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranej przez wyższe uczelnie i  zakłady doskonalenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych tymi dopłatami załącznik do zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się dyrektorom przedszkoli, dyrektorom szkół podstawowych i dyrektorom gimnazjów, prowadzonych przez miasto Nowy Targ, oraz Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Nowym Targu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2015_0050z_173.pdf (65) KB
zarz_bur_2015_0050z_173_z01.pdf (57) KB

Wytworzył: Krzysztof Aksamit
Data wprowadzenia: 21-10-2015
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 806

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE