RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 50
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 22 lipca do 14 września 2005r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • określenia szczegółowości materiałów planistycznych, terminów ich sporządzenia oraz określenia osób odpowiedzialnych za opracowanie tych materiałów,
  • Powołania obwodoych komisji wyborczych,  
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2005-2006 pod nazwą „ Budowa nowych i i modernizacja istniejących ujęć wody ze studni wierconych na terenie Równia Szaflarska – Bór z włączeniem do miejskiej sieci wodociągowej miasta Nowy Targ”.
  • wydzierżawienia gruntu na okres powyżej trzech lat (na terenie SUW w Szaflarach ).
  • wyrażenia opinii do projektu dodatkowych obszarów Natura 2000 położonych w strefie alpejskiej – Ostoja Gorczańska w części położonej na terenie miasta Nowego Targu.
  • przyznania w roku 2005 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ do roku 2010  
 3. Odnośnie wniosku w sprawie realizacji drogi dla obsługi terenów zlokalizowanych w drugiej linii zabudowy ul. Królowej Jadwigi położonych na północ od Al. Tysiąclecia, pomiędzy Zakopianką a ul. Przechodnią postanowiono, że należy wystąpić pisemnie do wszystkich właścicieli działek, przez które będzie przebiegać planowana droga - celem uzyskania ich wstępnych zgód na jej lokalizację i deklaracje współuczestniczenia w poniesieniu kosztów wykonania koncepcji i projektu tej drogi.  
 4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu podjęto decyzję o dofinansowaniu kosztów organizacyjnych ostatniego dnia „Jarmarku Podhalańskiego dla dzieci” z rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w wysokości wskazanej przez Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji.  
 5. W sprawie wniosku o dotację finansową w kwocie 25.000 zł. na ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika 8 ustalono, że brak jest możliwości sfinansowania kosztów modernizacji budynku za właścicieli mieszkań. Wniosek zostanie ponownie rozpatrzony jeżeli właściciele mieszkań zadeklarują zwiększenie wpłat z własnych środków na fundusz remontowy bądź przez zaciągnięcie kredytu w Banku Ochrony Środowiska.
 6. Wyrażono zgodę na renowację – zamiast planowanych prac konserwatorskich - kapliczki Matki Bożej przy skrzyżowaniu ul. Św. Anny i Zacisze w ramach posiadanych środków w rozdziale 92120 .  
 7. Przychylono się do wniosku Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Biuro Regionalne Katowice i wyrażono zgodę na przedłużenie najmu części komina ciepłowni przy ul. Krakowskiej na okres trzech lat ustalając miesięczny czynsz w I-szym roku 700 euro, a w latach kolejnych podwyżkę o wskaźnik inflacji  
Data wprowadzenia: 19-09-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1758

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE