RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 41
BURMISTRZ MIASTA NOWEGO TARGU OGŁASZA publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacyjny) na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej obok Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu.

Przedmiot przetargu :

Nieruchomość o powierzchni ok. 12.000 m2 stanowiąca części działek ewidencyjnych o numerach 15743/4, 15711/5, 15710/5,15709/5, 15707/2, 15706/5, 15704/2, 15703/5, 15702/5, 15701/5, 15700/2, 15697/2, 15696/2, 15693/3, 15692/1, 15691/2, 15688/2, 15685/6, 15684/1, 15680/3, będących własnością Gminy Miasta Nowy Targ.

 

Lokalizacja nieruchomości :

Działki położone są pomiędzy oczyszczalnią ścieków a projektowaną drogą dojazdową do Strefy Aktywności Gospodarczej.

 

Księga Wieczysta:

NS1T/00051117/9, NS1T00054576/5, NS1T/00054522/2, KW 62770, KW 51451– prowadzone przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

Sposób zagospodarowania i przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.1 teren ten przeznacza się na realizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania.

Czasokres dzierżawy - 10 lat

Cena wywoławcza (miesięczny czynsz) - 4.000 zł ( do wylicytowanej kwoty dolicza się podatek od towarów i usług VAT)

1. Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2015 r. o godz. 1000    w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 - pok. nr 117, I piętro.

2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, przed przystąpieniem do niego wpłacają wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); wpłata winna znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Nowy Targ, Bank PeKaO S.A. o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A nr konta:  08124015741111000007897577 najpóźniej w dniu 3 lipca 2015 r.

3. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako dzierżawca zrezygnuje z podpisania umowy lub jeśli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych z warunkami przetargu określonymi regulaminem, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

4. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 (pok. 303 – tel. 18 26-11-206), gdzie znajduje się regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się zapoznać.

5. Z uwagi na istniejącą i funkcjonującą podziemną sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i nadziemną siecią elektryczną w zachodniej części terenu będącego przedmiotem przetargu, uczestnik przed przetargiem winien zapoznać się z przebiegiem tras istniejącej sieci, jak również uzyskać informację o możliwości zagospodarowania przedmiotowych działek w siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu ul. Długa 21 w zakresie sieci sanitarnej i wodociągowej.

6. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informacja znajduje się również na stronie internetowej miasta: www.nowytarg.pl

Wytworzył: Marian Kowalik
Data wprowadzenia: 16-06-2015
Termin składania ofert 07-07-2015, o godz. 10:00
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1244

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE