RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 74
Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza na nieograniczony przetarg licytacyjny na pozyskanie drewna wraz z jego sprzedażą z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Nowy Targ położonej przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu.

Przewidziane do pozyskania drewno pochodzi z użytków przygodnych.

Miejsce i czas przetargu: siedziba Urzędu Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 117, 24 marca (wtorek) godz. 9.00.

W dniu 20 marca (piątek) br. Pani Agata Jaskierska sprawująca opiekę nad lasami Gminy Miasto Nowy Targ dokona okazania drzew przeznaczonych do pozyskania, zbiórka zainteresowanych uczestników o godz. 1000 za budynkiem Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29.

Z Nabywcą, który w wyniku licytacji zaoferuje najwyższą cenę netto za 1 m3 drewna (nie będzie podziału na sortymenty) satysfakcjonującą Gminę Miasto Nowy Targ, zostanie zawarta stosowna umowa. W przypadku nie uzyskania takiej ceny zastrzega się prawo nie podpisania umowy.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem drewna, jego transportem, uporządkowaniem terenu poniesie Nabywca.

Osoby wykonujące czynności związane ze ścinką i zrywką drzew muszą posiadać stosowne w tym zakresie uprawnienia, które przed rozpoczęciem prac będą sprawdzane.

Niezwłocznie po zakończeniu prac zostanie dokonany pomiar pozyskanej masy drewna celem wystawienia stosownej faktury VAT, zapłata na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ będzie wymagana w terminie 14-tu dni o dnia jej wystawienia.

Zapłacona faktura będzie stanowić podstawę do zabrania drewna przez Nabywcę.

Wykonawca prac zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
    1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (test jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.),
    2. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. z 2006r. poz. 1141).
  2. uzgadniania z Panią Agatą Jaskierską terminu, miejsca i zakresu prac,
  3. minimalizowania uszkodzeń drzew stojących i poszycia lasu w związku z wykonywanymi pracami,
  4. usunięcia wykrotów,
  5. utrzymywania porządku na powierzchni objętej pracami,

Zakończenie prac winno nastąpić do dnia 31 marca 2015r.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z potencjalnymi Oferentami są Marek Zawada podinspektor Urzędu Miasta Nowy Targ Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, tel. 182611285 lub 602 679 883 w godzinach pracy Urzędu Miasta Nowy Targ oraz Pani Agata Jaskierska sprawująca opiekę nad lasami Gminy Miasto Nowy Targ tel. 727577997.

Załącznik:

 

Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Marek Zawada
Data wprowadzenia: 12-03-2015
Termin składania ofert 24-03-2015, o godz. 09:00
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1139

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE