RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 73
Zarządzenie Nr 0050 Z.178.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie:
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na 2015 rok na placu targowym na os. Bereki w Nowym Targu.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r., poz. 518 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 ust. 1 Uchwały Nr 76/XLII/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić stawki czynszu dzierżawnego na 2015 rok dla terenów stanowiących własność Gminy Miasto Nowy Targ dzierżawionych pod stanowiska handlowe położone na placu targowym na os. Bereki w Nowym Targu:

  1. dzierżawa do 5 m2:
    • w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. – 35,00 zł za 1 m2 miesięczne netto,
    • w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – 65,00 zł za 1 m2 miesięczne netto.
  2. dzierżawa powyżej 5 m2:
    • w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. – 30,00 zł za 1 m2 miesięczne netto,
    • w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – 60,00 zł za 1 m2 miesięczne netto.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_178.pdf (64) KB

Wytworzył: Hanna Korczak
Data wprowadzenia: 08-01-2015
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1062

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE