RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 1 kwietnia 2020 roku

92 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:17
Zachód słońca: 18:10

Imieniny obchodzą: Chryzant, Grażyna, Hugo, Hugon, Katarzyna, Teodora, Tolisław, Zbigniew, Zbyszko

Prima Aprilis
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 116
Zarządzenie Nr 0050.Z.181.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej zleconego do realizacji Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, dla 30 osób, w roku 2015

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 6, pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 220 ust. 1 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Zatwierdza się rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej w przedmiocie zlecenia do realizacji zadania w 2015 r. Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu w proponowanej wysokości 352.000 zł. ( słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.
  2. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone stosowną umową.

§ 2.

Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie Miasta na rok 2015 w rozdziale 85203.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_181.pdf (68) KB

Wytworzył: Edyta Wójciak
Data wprowadzenia: 07-01-2015
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1192

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE