RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 129
Zarządzenie Nr 0050.Z.174.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.Z.158.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Uchwały Nr XLIX/441/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr F.3020.1.2014.I Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2015 oraz w związku z § 6 ust.1 Zarządzenia Nr 0050.Z.158.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2015, przez organizacje pozarządowe, zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:
1. Marcin Jagła Przewodniczący Komisji – przedst. organu wykonawczego
2. Edyta Wójciak Sekretarz Komisji - przedst. organu wykonawczego
3. Katarzyna Biegun przedstawiciel organu wykonawczego
4. Anna Tylka przedstawiciel organizacji pozarządowej
5. Zofia Leja przedstawiciel organizacji pozarządowej
6. Barbara Paluch Członek Komisji, specjalista z głosem doradczym

§ 2.

Komisja Konkursowa rozpatruje oferty zgodnie z zasadami zapisanymi w § 6 Zarządzenia Nr 0050.Z.158.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku, oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2015.

§ 3.

Komisja Konkursowa dokona wyboru ofert (oferentów) i przedstawi Burmistrzowi Miasta do akceptacji z propozycją przyznania dotacji zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_174.pdf (73) KB
zarz_bur_2014_0050z_174_z01.pdf (73) KB

Wytworzył: Edyta Wójciak
Data wprowadzenia: 29-12-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1048

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE