RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66
Zarządzenie Nr 0050.Z.170.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie:
przygotowania Stanowiska Kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004r. Nr 98, poz.978), zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie województwa małopolskiego, zarządzam co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, przygotowuje się Główne Stanowisko Kierowania.

§ 2

 1. Główne Stanowisko Kierowania organizuje się w oparciu o infrastrukturę i zaplecze socjalno-bytowe w wyznaczonych i przygotowanych pomieszczeniach Urzędu Miasta Nowy Targ oraz w zapasowym miejscu pracy po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji tego miejsca z Wojewodą Małopolskim.
 2. Główne Stanowisko Kierowania czynne jest przez całą dobę i będzie funkcjonować w systemie dwuzmianowym.

§ 3

 1. Na Szefa Głównego Stanowiska Kierowania wyznaczam Sekretarza Miasta, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie stanowiska oraz właściwą organizację pracy.
 2. W przypadku nieobecności Szefa, jego obowiązki pełni kierownik Zespołu Zabezpieczenia.

§ 4

 1. Ustalam następującą organizację Głównego Stanowiska Kierowania:
  1. Zespół Kierowania i Planowania
   1. Kierownik Zespołu – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
  2. Zespół wsparcia
   1. Kierownik Zespołu – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa,
  3. Zespół Zabezpieczenia
   1. Kierownik Zespołu – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
 2. Obsadę personalną Głównego Stanowiska Kierowania, w tym liczbę osób pracujących na poszczególnych zmianach na stanowisku kierowania ustala Szef Głównego Stanowiska Kierowania w zależności od aktualnej panującej sytuacji, stosownie do przyjętej struktury organizacyjnej oraz ilości i sposobu realizacji nałożonych zadań operacyjnych.

§ 5

Przygotowanie Głównego Stanowiska Kierowania obejmuje:

 1. Opracowanie dokumentacji związanej z organizacją, zabezpieczeniem pracy i zapewnieniem warunków do funkcjonowania,
 2. Ustalanie zasad i trybu obiegu informacji dotyczącej gotowości Urzędu do podjęcia zadań i ich realizacji,
 3. Doposażenie w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy organu,
 4. Wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku,
 5. Zorganizowanie żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku, zabezpieczenia medycznego i transportu,
 6. Wyposażenie w awaryjne źródła energii elektrycznej,
 7. Określenie świadczeń na rzecz obrony w zakresie przygotowania infrastruktury,
 8. Zapewnienie funkcjonowania systemu ochrony Głównego Stanowiska Kierowania.

§ 6

 1. W ramach przygotowania systemu kierowania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych zobowiązuję do:
 2. Zorganizowania i zapewnienie ciągłości pracy kancelarii materiałów niejawnych na potrzeby funkcjonowania stanowiska kierowania zdolnej do przyjmowania i przekazywania korespondencji niejawnej,
 3. Zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad ochrony informacji niejawnych na stanowisku kierowania,
 4. Zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przekazywania decyzji i informacji niejawnych na Głównym Stanowisku Kierowania oraz między stanowiskami wchodzącymi w skład kierowania,
 5. Udziału w organizowaniu systemu ochrony stanowisk kierowania,
 6. Zapewnienia ochrony kontrwywiadowczej,
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego niezbędnego do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji niejawnych.

§ 7

Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania odbywać się będzie z budżetu Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Podinspektorowi ds. Obrony Cywilnej.

§ 9

Organizację Głównego Stanowiska Kierowania, według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu, w zakresie planistycznym, należy przygotować do dnia31 grudnia 2014 roku.

§ 10

Traci moc zarządzenie Nr 0151-49/05 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie przygotowania stanowisk kierowania na czas wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_170.pdf (60) KB

Wytworzył: Zbigniew Korczak
Data wprowadzenia: 18-12-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1174

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE