RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 78
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 29 października do 12 listopada 2014r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

Z zakresu :

Inwestycji

 1. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie i dokonano otwarć zakończonych zadań inwestycyjnych tj.:
  • uzbrojone tereny pod Strefę Aktywności Gospodarczej - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  • zmodernizowaną ulicę Kolejową
 2. Przekazano Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu do eksploatacji i utrzymania zakończoną inwestycję -ścieżki rowerowe w kompleksie leśnym Bór zrealizowane w ramach projektu „Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr”

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Zakończono odtworzenie nawierzchni dróg ul. Klikuszówka, os. Nowe i os. Buflak w zakresie uzupełniającym po wykonaniu kolektora głównego i odejść kanalizacji. Wykonawcą była firma OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjny Irzyk Jarosław z Rudy Śląskiej.

Infrastruktury Społecznej i Promocji

 1. 30 października i 6 listopada br. – zorganizowano wykład o "Mieszkańcach kamieniczek nowotarskiego Rynku na przełomie XIX/XX wieku. Kamienica 31". Wykład Pani Barbary Słuszkiewicz odbył się w nowotarskim Ratuszu.
 2. 5 listopada – w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się promocja książki "Almanach Nowotarski" Nr 18 połączona z obchodami jubileuszu 40. lecia Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 3. 6 listopada - w Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu odbył się IX Wieczór Pieśni Patriotycznej.
 4. 6 listopada – w holu Urzędu Miasta. zorganizowano otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Michała Adamowskiego pt. Skrzydła III” oraz promocję miejskiego kalendarza na rok 2015.
 5. 7 listopada – w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowano koncert pt. „ ZADUSZKI JAZZOWE” w wykonaniu zespołu New Market Jazz Band,
 6. 10 i 11 listopada br. - zorganizowano obchody Narodowego Święta Niepodległości. Złożenie wiązanek na grobach Poległych w obronie Ojczyzny na Cmentarzu Komunalnym oraz uroczystość wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych. Koncert w wykonaniu artystów Loch Camelot ,-Msza św. w kościele św. Jadwigi Królowej. Przemarsz na Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Montaż pieśni niepodległościowych w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej
 7. Do dnia 12 listopada 2014r.wydano 929 Kart Dużej Rodziny, złożono 219 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz wprowadzono do systemu Karty Dużej Rodziny 1128 wniosków.

Ochrony środowiska

W lipcu br. Gmina Miasto Nowy Targ przystąpiła do konkursu „Zielone miasta – w stronę przyszłości” w kategorii „zieleń w mieście” organizowanego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska a finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs był skierowany do miast, które prowadzą działania na rzecz ochrony środowiska i mogą pochwalić się nowatorskimi, ekologicznymi rozwiązaniami. Celem konkursu było promowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju miast. Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie dla miasta Nowy Targ za ścieżki rowerowe pn „Nowy Targ trzyma formę”. Nagrodą był studyjny, 4-dniowy wyjazd do Sztokholmu. 4 listopada 2014r. odbyła się w Ministerstwie Ochrony Środowiska uroczysta gala na której przedstawiciele nagrodzonych i wyróżnionych miast otrzymali z rąk wiceministra Piotra Otawskiego szklane statuetki, okolicznościowe dyplomy jak również katalog przedstawiający i promujący laureatów konkursu wraz z opisem zgłoszonych projektów.

Zamówień publicznych

Ogłoszono przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3.000.000 zł. na pokrycie planowanego w 2014r. deficytu budżetowego tj. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji.

Sprawy inne

 1. Przyznano tytuł „Honorowy Ambasador Miasta Nowy Targu dla
  • Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu z okazji jubileuszu 40-lecia powstania za zasługi dla promowania miasta poprzez badanie i upowszechnianie jego historii oraz aktywny udział w życiu społeczności lokalnej miasta,
  • Pana Igora Sajtlavy za szczególne zasługi na rzecz promocji miasta Nowy Targ podczas pełnienia funkcji Primatora miasta partnerskiego Kieżmark,
  • dla Państwa Marii i Mieczysława Kucharskich za szczególne zasługi w promocji miasta Nowy Targ poprzez działalność w usługach turystycznych i gastronomicznych w Katowicach i na Śląsku,
  • Pana Tadeusza Wiśniowskiego za szczególne zasługi dla promocji miasta Nowy Targ poprzez wychowanie kilku pokoleń nowotarskich modelarzy osiągających liczne sukcesy podczas Mistrzostw Polski, Europy i Świata.
 2. Przyznano Medal Pamiątkowy 660-lecia Miasta Nowy Targ dla:
  • Pani Elżbiety Nałęcz- Kęszyckiej z okazji jubileuszu 50 lecia pracy twórczej.

Pliki do pobrania

sbmzd_20141029_20141112.pdf (36) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 13-11-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1262

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE