RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 4 kwietnia 2020 roku

95 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:10
Zachód słońca: 18:15

Imieniny obchodzą: Ambroży, Bazyli, Benedykt, Izydor, Wacław, Wacława, Zdzimir

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 284
Zarządzenie Nr 0050.Z.144.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 października 2014 r.  w sprawie:
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 2 pkt. 4, art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.1493 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXVIII/231/2013 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2015 i Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Targu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w następującym składzie:

 1. Ewa Mróz – Przewodnicząca – przedstawiciel OPS w Nowym Targu
 2. Edyta Wójciak – Z-ca przewodniczącej – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
 3. Jolanta Florek – Sekretarz – przedstawiciel OPS – Specjalista pracy socjalnej
 4. Ewa Kruchowska – psycholog
 5. Renata Studzińska – Pindel – adwokat
 6. Zofia Leja – przedstawiciel Nowotarskiego Klubu Abstynentów „Rodzina”
 7. Krystyna Garbacz – przedstawiciel PKPS w Nowym Targu
 8. Marcin Mikołajczyk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
 9. Mariusz Ciesielski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
 10. Renata Ossowska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
 11. Mariola Palik – Hosiawa – Kierownik Sądowej Służby Kuratorskiej Sądu Rejonowego w Nowym Targu
 12. Barbara Szymańska – Kurator zawodowy – specjalista Sądu Rejonowego w Nowym Targu
 13. Anna Jakubiec – Skrzyp – Kurator zawodowy – specjalista Sądu Rejonowego w Nowym Targu
 14. Alicja Jarosińska – przedstawiciel Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
 15. Bożena Olcoń – Chlebek – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0050.Z.97.2014 z dnia 28 lipca 2014 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_144.pdf (29) KB

Wytworzył: Joanna Bednarczyk
Data wprowadzenia: 31-10-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1407

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE