RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 59
Zarządzenie nr 0050.Z.117.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2014r. w sprawie:
opłat za oczyszczanie nieczystości ciekłych dowożonych do punktu zlewnego w miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 45 poz. 236/ i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ oraz § 2 Uchwały Nr XXII/255/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej /Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2008r. Nr 548 poz. 3558/ - zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za oczyszczanie nieczystości ciekłych dowożonych do punktu zlewnego w miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu w wysokości jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do wartości sprzedaży netto dolicza się VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna stawka VAT wynosi 8%).

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, a nadzór nad jego realizacją Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miasta.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 0151-48/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie: opłat za oczyszczanie nieczystości ciekłych dowożonych do punktu zlewnego w miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2014r.

 

Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Maria Góraś-Okła
Data wprowadzenia: 12-09-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1140

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE