RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 143

Zarządzenie Nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014 r. w sprawie:
organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miasta Nowy Targ


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm), w związku z art. 20c Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2013 r., poz. 235 ze zm.) oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2014r., poz. 778) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 545), zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Tworzy się w Urzędzie Miasta Nowy Targ Punkt Potwierdzający Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  2. Pracownicy Punktu Potwierdzającego realizują zadania związane z potwierdzaniem, przedłużaniem ważności oraz unieważnianiem Profilu Zaufanego.
  3. Sposób organizacji i zasady działania Punktu Potwierdzającego określa:
    1. Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi w Urzędzie Miasta Nowy Targ, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
    2. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miasta Nowy Targ, w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do obsługi Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP, a także do koordynowania i monitorowania zadań tam realizowanych wyznacza się Wydział Organizacyjny.

§ 3.

Do administrowania aplikacją obsługiwaną w Punkcie Potwierdzającym wyznacza się Wydział Organizacyjny – Biuro Obsługi Mieszkańców, w ramach którego działa Administrator Lokalny ePUAP.

§ 4.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia wyrażenia zgody przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji na utworzenie Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane w Urzędzie Miasta Nowy Targ.
  2. W razie nieuzyskania zgody Ministra właściwego do spraw informatyzacji na utworzenie Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane w Urzędzie Miasta Nowy Targ zarządzenie traci moc w dniu następnym, licząc od dnia doręczenia do Urzędu Miasta Nowy Targ odpowiedzi Ministra o jakiej mowa powyżej.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_108.pdf (74) KB
zarz_bur_2014_0050z_108_z01.pdf (2 124) KB
zarz_bur_2014_0050z_108_z02.pdf (65) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 05-09-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1140

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE