RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 30 marca 2020 roku

90 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:21
Zachód słońca: 18:07

Imieniny obchodzą: Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryn, Kwiryna

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 120
Zarządzenie Nr 0050.Z.96.2014. Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ na rok 2015”.

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 30 ust.1 i 2 oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 72/XLII/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Nowy Targ, zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie z mieszkańcami Miasta Nowy Targ konsultacji społecznych, dotyczących wydzielonej części budżetu Miasta Nowy Targ na 2015 r., zwanego dalej „Budżetem Obywatelskim”.
 2. Planowana kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski ustalona zostaje do wysokości 1 000 000 zł (jednego miliona złotych), po 250 000 zł dla wyznaczonego okręgu.
 3. Ostateczna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie uwzględniona po dokonaniu konsultacji i głosowania w projekcie budżetu na rok 2015 skierowanym przez Burmistrza Miasta do Rady Miasta Nowy Targ.
 4. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ na rok 2015 finansowane będą zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

§ 2

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 9 września do 25 października 2014 r.
 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na terenie miasta Nowy Targ, podzielonego na 4 okręgi konsultacyjne, określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.Z.42.2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.
 3. Spotkania konsultacyjne zostaną przeprowadzone w dniach od 9 do 26 września 2014 r., w wyznaczonych harmonogramem punktach - placówkach publicznych miasta Nowy Targ, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 4. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
  1. prezentacji idei budżetu obywatelskiego na spotkaniach konsultacyjnych;
  2. zgłoszeniu pisemnym zadania,
  3. przeprowadzonego głosowania.

§ 3

 1. Zgłoszenie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego możliwe będzie w formie pisemnej, w okresie od 9 września 2014 r. do 7 października 2014 r. do godz. 15:30, na papierowym formularzu zgłoszeniowym, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Nie będą uwzględniane propozycje zadań zgłaszane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w ust.1 lub zgłoszone po 7 października 2014 r.
 3. Złożone wnioski oceniane będą w szczególności: pod względem formalno-prawnym przez Zespól ds. Budżetu Obywatelskiego.

§ 4

Wybór zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego poprzez głosowanie będzie możliwy w okresie od 20 do 27 października 2014 r.:

 1. w wersji papierowej do godz. 16:00, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ – pokój nr 001 (wejście narożne od Placu Słowackiego) poprzez głosowanie na karcie do głosowania, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia, lub
 2. w wersji elektronicznej, poprzez kartę dostępną w okresie głosowania na stronie internetowej pod adresem www.obywatelski.nowytarg.pl do godz. 24:00 ostatniego dnia głosowania.

§ 5

Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania „Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ” określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Doradcy Burmistrza ds. realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_096.pdf (33) KB
zarz_bur_2014_0050z_096_z01.pdf (60) KB
zarz_bur_2014_0050z_096_z02.pdf (77) KB
zarz_bur_2014_0050z_096_z03.pdf (74) KB
zarz_bur_2014_0050z_096_z04.pdf (40) KB
zarz_bur_2014_0050z_096_z05.pdf (53) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 11-08-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1219

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE