RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 4 kwietnia 2020 roku

95 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:10
Zachód słońca: 18:15

Imieniny obchodzą: Ambroży, Bazyli, Benedykt, Izydor, Wacław, Wacława, Zdzimir

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 82
Zarządzenie Nr 0050.Z.42.2014. Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie:
przyjęcia „Regulaminu przygotowania i wdrożenia „Budżetu Obywatelskiego” Miasta Nowy Targ na rok 2015”.

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 30 ust.1 i 2 oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 72/XLII/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Nowy Targ, zarządzam:

§ 1

 1. Przeprowadzenie z mieszkańcami Miasta Nowy Targ konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących wydzielonej części budżetu Miasta Nowy Targ na 2015 r., zwanego dalej „Budżetem Obywatelskim”.
 2. Celem konsultacji jest:
  1. włączenie mieszkańców w proces zarządzania i rozwoju Miasta Nowy Targ,
  2. budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
  3. realizacja inicjatyw społecznych.
 3. Cele, o których mowa powyżej, realizowane będą poprzez:
  1. uzyskanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Targ
  2. dokonanie przez mieszkańców Miasta Nowy Targ, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego.

§ 2

 1. Planowana kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski ustalona zostaje do wysokości 1 000 000,00 zł (jednego miliona złotych).
 2. Ostateczna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie uwzględniona, po dokonaniu konsultacji i głosowania, w projekcie budżetu na rok 2015 skierowanym przez Burmistrza Miasta do Rady Miasta Nowy Targ.
 3. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ na rok 2015 finansowane będą zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

§ 3

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na terenie miasta Nowy Targ w czterech okręgach konsultacyjnych, określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 4

 1. Nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego ogłasza Burmistrz Miasta poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej miasta, na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego, na tablicach ogłoszeń oraz przy pomocy innych mediów.
 2. Regulamin dotyczący przygotowania oraz wdrożenia „Budżetu Obywatelskiego” Miasta Nowy Targ określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Doradcy Burmistrza ds. realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_042.pdf (74) KB
zarz_bur_2014_0050z_042_z01.pdf (75) KB
zarz_bur_2014_0050z_042_z02.pdf (77) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 11-08-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 988

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE