RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 169
Zarządzenie Nr 0050.Z.98.20114 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie:
ogłoszenia II publicznego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Targu przy ul. Zielonej

Na podstawie art. 28, art.37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 40 i art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) w wykonaniu Uchwały nr XXXIX/327/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłosić II publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Nowy Targ, oznaczonej jako działki ewid. nr. 19171/1 i 19173/1 o łącznej powierzchni 321 m2, opisanej w księdze wieczystej nr NS1T/00116620/2, położonej w Nowym Targu przy ul. Zielonej

§ 2

  1. Ustalić cenę wywoławczą w wysokości 75.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) + obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
  2. Ustalić wadium w wysokości: 10 000, 00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy)

§ 3

Zatwierdzić regulamin przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_098.pdf (81) KB
zarz_bur_2014_0050z_098_z01.pdf (132) KB

Wytworzył: Magdalena Policha
Data wprowadzenia: 30-07-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 944

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE