RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 13 maja do 23 czerwca 2014r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

Z zakresu:

Inwestycji

Podpisano umowy na:

 1. roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n: Przebudowa ul. Norwida w Nowym Targu - etap I (przebudowa przepustu).Wykonawca: Andrzej Kiernia, Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi.
 2. roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n: Modernizacja dróg dojazdowych do miejskiej pływalni w Nowym Targu. Wykonawca: Andrzej Kiernia, Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi,
 3. pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych p.n. Przebudowa ul. Norwida w Nowym Targu - etap I ( przebudowa przepustu ),
  oraz Modernizacja dróg dojazdowych do miejskiej pływalni w Nowym Targu.Wykonawca: Justyna Polaczek Geo-Art Geodezja i Budownictwo
 4. ogłoszono przetarg na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie ścieżek rowerowych pn.: Budowa szlaku rowerowego w Nowym Targu, oraz Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Projekt w zakresie zadania pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Przetargi w trakcie rozstrzygnięcia.
 5. ogłoszono przetarg na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie ścieżek rowerowych .

Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 1. Ogłoszono pisemne przetargi ofertowe na:
  • dzierżawę obiektu i prowadzenie szaletów w Parku Miejskim, termin składania ofert upływa 27 czerwca 2014 roku.
  •  najem lokalu, adaptację i uruchomienie szaletu przy ul. Sobieskiego 4 , termin składania ofert upływa 15 lipca 2014 roku.
 2. Na dzień 17 czerwca 2014 roku ogłoszono przetarg licytacyjny na sprzedaż działki budowlanej przy ul. Zielonej o pow. 321 mkw. Cena wywoławcza 96.000 zł netto. Wpłacono jedno wadium. Oferent nie przystąpił do przetargu.

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 1. Podpisano umowę w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (zamówienie uzupełniające) Bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2014 r.
 2. W dniach 19 – 23 maja 2014 r. dokonano szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej. Straty w wyniku powodzi, silnego wiatru i intensywnych opadów atmosferycznych oszacowane zostały na kwotę 4 052 231,00 zł.
 3. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych jakie miały miejsce w dniach 15 -16.05.2014 r. wykonano prace remontowe na drogach miejskich na kwotę około 20 000,00 zł., wykonano również inne prace między innymi w obrębie cmentarza komunalnego
 4. Podpisano umowę na odtworzenie nawierzchni dróg ul. Klikuszówka, os. Nowe i os. Buflak w zakresie uzupełniającym po wykonaniu kolektora i przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wartość prac -640 815,81 zł.
 5. Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych unieważnił, postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie, wdrożenie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Nowy Targ ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Infrastruktury Społecznej i Promocji

 1. W dniu 25 maja 2014 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu odbył się XII Młodzieżowy Turniej Karate Kyokushin pod Patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ. Turniej zorganizowany został przez Stowarzyszenie Sportowe Karate „YOKOZUNA” w Nowym Targu, którego trenerem jest sensei Ewa Pawlikowska 4 dan.
 2. Miejska Orkiestra Dęta w Nowym Targu, której Kapelmistrzem i Tamburmajorem jest Marcin Musiak, zajęła I miejsce w VIII Podhalańskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Szczawnicy i tym samym została zakwalifikowana do finału XXXVII Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. Orkiestra jest dotowana przez samorząd Miasta Nowy Targ.
 3. Bar „U Mamy” z Nowego Targu otrzymał tytuł Osobowości Ziem Górskich w kategorii Mały Przedsiębiorca Roku. Organizatorem konkursu jest Koalicja Marek Ziem Górskich.
 4. „Via Sancta” - dziewięć rzeźb św. Jana Pawła II autorstwa prof. Czesława Dźwigaja zawitało na miesiąc na nowotarski Rynek, by artystycznym przekazem profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych przekazać drogę Papieża do świętości. Była to kolejna wystawa plenerowa na nowotarskim Rynku po ubiegłorocznej z rzeźbami nowotarżanina Michała Batkiewicza.
 5. W nowotarskich gimnazjach został zrealizowany program profilaktyczny „NOE” w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 6. W ramach koordynacji sportu międzyszkolnego przeprowadzono rozgrywki piłki nożnej na poziomie szkół podstawowych. Zakończenie cyklu rozgrywek odbyło się 18 czerwca na stadionie w Parku Miejskim. W rozgrywkach zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 6, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 11.
 7. Drużyna seniorów Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego „Podhale” została liderem tabeli i awansowała do piłkarskiej IV ligi grupy Małopolska-Wschód.
 8. Zakończyły się rozgrywki ekstraligi seniorów w unihokeju. Nowotarskie drużyny zajęły kolejno: Worwa Szarotka Nowy Targ drugie, a Madex Górale Nowy Targ trzecie miejsce.
 9. Cykl programów telewizyjnych o osobliwościach przyrodniczych i kulturowych dookoła Tatr zakończył się spotkaniem w Urzędzie Miasta i projekcją wybranych odcinków. Nowotarska Telewizja Kablowa wraz z Urzędem stworzyła filmy emitowane we własnej sieci oraz płyty DVD. Promocja filmów odbyła się również w zaprzyjaźnionym Kieżmarku na Słowacji.
 10. W Muzeum Podhalańskim można oglądać wystawę Śladami Jana Pawła II. Jest to wystawa inna niż wszystkie wystawy dotyczące Papieża Polaka. Zamiast wizerunku osoby Papieża Pielgrzyma, którą wszyscy doskonale znają, pokazano trójwymiarowe fotografie miejsc, które odwiedził Jan Paweł II w czasie pontyfikatu, a także te które są ściśle związane z Jego życiem. Wystawa została sfinansowana ze środków Urzędu Miasta.
 11. Prace plastyczne kilkudziesięciu artystów z całego świata składają się na nową wystawę pt. Barwy Małopolski dla Jana Pawła II otwartą uroczyście 5 czerwca w Galerii „Jatki”. Atrakcją wernisażu był list św. Jana Pawła II do artystów odczytany przez znanego aktora Piotra Cyrwusa.
 12. Koncelebrowana przez kard. Mariana Jaworskiego Msza święta na nowotarskim Rynku była podziękowaniem mieszkańców Nowego Targu za wizytę w 1979 r. Cały Rynek, w tym strażacy świętujący w tym roku powiatowy dzień strażaka właśnie tutaj, modlił się we wdzięczności za dar obecności św. Jana Pawła II na nowotarskim lotnisku 35 lat temu. W godzinach wieczornych 8 czerwca na nowotarskim Rynku odbył się koncert zespołu HEY w ramach cyklu „Dziękujemy za wolność”. Koncert został sfinansowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który wziął w nim udział.

Oświaty

 1. Wyłoniono kandydatów na dyrektorów. W Szkole Podstawowej Nr 11 obowiązki dyrektora powierzone będą na kolejną kadencję p. mgr Robertowi Furcy, a w Gimnazjum Nr 2 p. mgr Karolowi Skrzypcowi.
 2. Poznano wyniki uczniów ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, które odzwierciedlają dobry poziom nauczania w szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ. Cztery szkoły podstawowe uzyskały wyniki lepsze niż średnia dla szkół w powiecie nowotarskim i województwie małopolskim. Najlepiej poszło uczniom SP Nr 6 (28.3 pkt) i SP Nr 2 (27.8 pkt), przy średniej województwie 26.8 punktu. (Bardziej szczegółowa informacja na stronie internetowej miasta)
 3. Pozyskano łącznie 35.100 zł od Ministerstwa Sportu i Województwa Małopolskiego na realizację od m-ca września br. zajęć nauki pływania dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych. W projektach „Już pływam” i „Umiem pływać” uczestniczyć będzie 270 uczniów w 18 grupach ćwiczeniowych. Zajęcia w wymiarze 20 godzin dla grupy. Udział finansowy miasta w projektach – łącznie 43.200 zł.
 4. Zgłoszono 22 oddziały klas I ze wszystkich szkół podstawowych do uruchomionego przez Ministerstwo Sportu projektu pn. ”Mistrz”. Projekt przewiduje zajęcia w trzyletnim cyklu szkolenia dla zdobywania podstawowych sprawności przez uczniów w różnych dyscyplinach sportowych (co semestr inna dyscyplina ) oraz wsparcie samorządów w zajęciach poprzez sprzęt sportowy, materiały metodyczne i szkolenia nauczycieli.
 5. Odbyto w dniu 3 czerwca br. wspólnie z samorządowymi jak i prywatnymi przedszkolami coroczną - podsumowującą rok pracy dydaktyczno-wychowawczej i bardzo popularną wśród rodziców imprezę kulturalną pn. „Dzieci dzieciom”. Był to już 12 koncert.

Ochrony środowiska

 1. Przeprowadzono pierwszy planowany przegląd ogródków zgłoszonych do konkursu; „Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy” (16 edycja) – zgłoszonych do edycji 28 ogródków (8 sztuk przy budynkach wielomieszkaniowych, 20 sztuk przy budynkach jednorodzinnych).
 2. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,Małopolska Izba Rolnicza oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ZD Grodkowice, w ramach projektu pn.: „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Haracleum sosnowskyi Manden.), którego Gmina Miasto Nowy Targ jest partnerem, zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ. Niniejszym zapraszam na spotkanie wszystkich zainteresowanych oraz w szczególności Radnych naszego miasta. Obecnie została zakończona szczegółowa inwentaryzacja Barszczu Sosnowskiego. Kolejnym etapem po przeprowadzonej inwentaryzacji będzie w najbliższym czasie jego sukcesywna likwidacja.
 3. W związku ubieganiem się Gminy Miasto Nowy Targ o środki zewnętrzne, informuję, że trwa dystrybucja deklaracji do osób, które zadeklarowały (w złożonej w tut. Urzędzie ankiecie w ramach tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszej gminy) chęć uczestnictwa w programie wymiany źródeł grzewczych na ekologiczne o wyższej sprawności, w przypadku udzielenia dofinansowania.

Inne

 1. Przyznano tytuły „Honorowy Ambasador Miasta Nowy Targ
  • Eminencji Księdzu Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu – świadkowi świętości i Przyjacielowi św. Jana Pawła II za wspieranie Miasta i udział w uroczystościach Jego 650-lecia i 35-lecia wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Nowym Targu.
  • dla Siostry Rity Kurdziel – misjonarki, za promowanie rodzinnego Miasta podczas pracy misyjnej.
  • dla Ojca Kazimierza Kubata SDS – misjonarza, za promowanie rodzinnego Miasta podczas pracy misyjnej.
  • dla ojca Jerzego Jacka Twaroga – Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie za promowanie rodzinnego Miasta podczas pracy misyjnej.
 2. Przyznano Medal Pamiątkowy 660-lecia Miasta Nowy Targ księdzu Infułatowi Stanisławowi Olszówce z serdecznymi gratulacjami z okazji 50-lecia kapłaństwa.

Pliki do pobrania

sbmzd_20140513_20140623.pdf (50) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 23-06-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1001

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE