RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 73
Zarządzenie Nr 0050.Z.80.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0151-99/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 października 2007 r. z późn. zm.) – wprowadza się poniższe zmiany:

 1. w § 5 ust. 1 wykreśla się pkt 21) o poniższym brzmieniu:
  „21) Wydział Obsługi Krytej Pływalni „OKP””
 2. w § 21 ust. 3 (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – Zakres działania) w zakresie planowania przestrzennego pkt 21) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  „21) uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska”
 3. w § 21 ust. 3 (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – Zakres działania) w zakresie planowania przestrzennego wykreśla się pkt 32)
  o poniższym brzmieniu:
  „32) wydawanie (cofanie) zezwoleń na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127 poz. 880)”.
 4. w § 21 ust. 3 (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – Zakres działania) w zakresie planowania przestrzennego dodaje się pkt 32) o poniższym brzmieniu:
  „32) koordynacja działań inwestycyjnych na drogach publicznych związanych
  z realizacją przedsięwzięć, których inwestorami są partnerzy zewnętrzni, zarówno publiczni jak i komercyjni”
 5. w § 21 ust. 6 (Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji – Zakres działania)
  pkt 36) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  „36) nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji oraz Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.”
 6. w § 21 ust. 6 (Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji – Zakres działania) dodaje się pkt 55) o poniższym brzmieniu:
  „55) Realizacja programu na rzecz rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny.”
 7. w § 21 wykreśla się ust. 19 (Wydział Obsługi Krytej Pływalni – zakres działania).
 8. w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa)
  w pkt. 3 wykreśla się słowa „administrowania obiektami sportowymi”.
 9. w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa)
  w pkt. 4 wykreśla się słowa „Naczelnika Wydziału Obsługi Krytej Pływalni”.
 10. załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (Wykaz Miejskich Jednostek Organizacyjnych) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  1. Miejskie Jednostki Organizacyjne:
  1) Miejski Ośrodek Kultury,
  2) Miejska Biblioteka Publiczna,
  3) Miejski Zakład Komunikacji,
  4) Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
  5) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
  6) Ośrodek Pomocy Społecznej,
  7) Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji,
  8) Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli,
  9) Przedszkole Nr 2,
  10) Przedszkole Nr 4,
  11) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika,
  12) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II,
  13) Szkoła Podstawowa Nr 4,
  14) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej,
  15) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu,
  16) Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej,
  17) Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,
  18) Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  2. Jednoosobowe Spółki Skarbu Gminy:
  1) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Targu sp. z o. o.
  2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o.
 11. w załączniku nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) w pionie I-go Zastępcy Burmistrza Miasta wykreśla się Wydział Obsługi Krytej Pływalni „OKP”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_080.pdf (39) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 16-06-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1818

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE