RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75
Zarządzenie Nr 0050.Z.63.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014 r.w sprawie:
udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym.

Na podstawie art.17 ust. 7, 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, § 5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150 z późn. zmianami), Wytycznych Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. do organizacji szkolenia obronnego w województwie małopolskim w 2014 r. oraz zarządzenia Starosty Nowotarskiego Nr 99/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego i Planu Szkolenia Obronnego w Gminie Miasto Nowy Targ w 2014 r., zarządzam co następuje:

§ 1

W dniach 20-22 maja 2014 r. wziąć udział w ćwiczeniu obronnym organizowanym przez Powiat Nowotarski - dalej zwany organizatorem - na temat: „Doskonalenia współdziałania organów administracji samorządowej i innych jednostek organizacyjnych w przygotowaniu i realizacji zadań obronnych w tym procedur zawartych w kartach realizacji zadań operacyjnych ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania powiatu nowotarskiego oraz miast i gmin powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

§ 2

Zgodnie z założeniami organizatora uczestniczyć w poszczególnych etapach ćwiczenia tj:

  1. w realizowanym w dniu 20 maja 2014 r etapie I -– tj. udział w grze obronnej pod kryptonimem „Jezioro 2014” (godz. 8.00 sala 117 Urzędu Miasta Nowy Targ );
  2. w realizowanym w dniu 21 maja 2014 r etapie II – poprzez przedstawienie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu wypracowanych przez Główne Stanowisko Kierowania decyzji i zamiarów realizacji zadań;
  3. w realizowanym w dniu 22 maja 2014 r. w etapie III – tj. w ćwiczeniach praktycznych na terenie Jeziora Czorsztyńskiego.

§ 3

  1. W powiatowym ćwiczeniu obronnym winna wziąć udział obsada Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza oraz Stały Dyżur Burmistrza w obsadzie umożliwiającej realizację postawionych zadań.
  2. Wykaz osób powołanych do udziału w realizowanym w dniu 20 maja 2014 r etapie I określa załącznik nr 1 do Zarządzania;
  3. Założenie do I etapu ćwiczeń opracowane przez Zespół Autorski powołany przez Starostę Nowotarskiego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia

§ 4

Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązuję do zapewnienia przestrzegania przez uczestników ćwiczenia obronnego przepisów w zakresie informacji niejawnych.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. obrony cywilnej.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_063.pdf (29) KB

Wytworzył: Zbigniew Korczak
Data wprowadzenia: 15-05-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1223

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE