RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 29 kwietnia do 15 czerwca 2005r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2005 ( organizacja w Nowym Targu w dniu 26 czerwca 2005r. Imprezy plenerowej pn. "Sobótki Nowotarskie"),
  • przyznania Medalu Pamiątkowego Miasta Nowego Targu dla Pana dr Henryka Goldberga,
  • powołania zespołów w celu kontroli nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami na terenie miasta Nowy Targ,
  • ogłoszenia przetargu publicznego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Kowaniec wraz z obiektem kontenerowym b/apteki,
  • zmiany stawek czynszu dzierżawnego na rok 2005 dla terenów upraw rolnych, stanowiących własność Gminy Miasta Nowego Targu,
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem ( lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku przy ul. Św. Anny 22),
  • określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Nowy Targ,
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej (teren na os. Bór przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe),
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w Nowym Targu na os. Konfederacji Tatrzańskiej( niezabudowany teren koło karczmy),
  • określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych działek ewid. nr 1725/7 o pow. 320 mkw oraz 17254/10 o pow. 220 mkw położonych Na Czerwonym w Nowym Targu,
  • sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej na os. Willowe.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ( docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ),
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego (termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5),
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego ( termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7),
  • zmian Uchwały Budżetowej na 2005r. Nr 118/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004r. oraz zmian w budżecie miasta,
  • zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury,
  • powołania Sekretarza Miasta,
  • udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych z udziałem drużyn nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjów realizowanych w roku 2005 przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Nowym Targu.
 3. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektorów Przedszkoli Miejskich Nr 2, 4, 5, 7 o dofinansowanie profilaktycznego konkursu plastycznego "Rodzina bez alkoholu" przeznaczając na ten cel kwotę 2.000 zł. ( po 500 dla każdej z placówek).
 4. Postanowiono dofinansować kwotą 8.000,00 zł. kolonię letnią dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i najuboższych organizowaną przez Nowosądecki Ośrodek Profilaktyki Społecznej dla 40 dzieci wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu i pedagogów szkolnych. W trakcie kolonii będą realizowane zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy i agresji.
 5. Podjęto decyzję o zakupie działek zlokalizowanych na terenie projektowanego cmentarza komunalnego Na Czerwonym.
 6. Przeprowadzono rokowania na sprzedaż Ośrodka Na Czerwonym, gdzie cena wywoławcza wynosiła 700 tys. zł. Wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki rokowań w której oferent zaproponował cenę 701 tyś.zł. W trakcie rokowań oferent podtrzymał warunki oferty co do ceny jak również do sposobu zagospodarowania nieruchomości. Oferta została przyjęta i dokonano sprzedaży tej nieruchomości.
 7. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 4 i 10 o dofinansowanie kosztów organizacji Festynu Rodzinnego, przyznając ze środków Przeciwdziałanie Alkoholizmowi kwotę 1.500 zł. na ten cel.
 8. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 i Wiceprezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej o dofinansowanie VII Trzeźwościowego Festynu Rodzinnego, przyznając ze środków Przeciwdziałanie Alkoholizmowi kwotę 3.000 zł. na ten cel.
 9. Pozytywnie załatwiono wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 o dofinansowanie kosztów organizacji Festynu Rodzinnego, przyznając ze środków Przeciwdziałanie Alkoholizmowi kwotę 2.500 zł. na ten cel.
 10. Rozpatrzono wniosek Parafii Rzymskokatolickiej Św. Katarzyny o finansowe wsparcie w działaniach mających na celu odrestaurowanie zabytkowego kościoła Św. Katarzyny (odnowienie zabytkowych figur w "Ogrojcu"). Podjęto decyzję o wystąpieniu do Rady z projektem uchwały o wyasygnowanie środków na ten cel.
 11. Rozpatrzono wniosek P.B.-U. "WRAAS" dotyczący zamiany nieruchomości przy
  ul. Krótkiej 2 w Nowym Targu na nieruchomość w Szaflarach zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Mając na uwadze konieczność realizacji zadań gminy w zakresie polityki mieszkaniowej (miasto zyskałoby dodatkowych 6 mieszkań) podjęto decyzję o wystąpieniu do Rady Miasta z projektem uchwały w sprawie zamiany w/w nieruchomości.
Data wprowadzenia: 22-06-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2147

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE