RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 144
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 26 lutego do 30 marca 2004r.

 1. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • nadania Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu imienia Tadeusza Kościuszki,
  • oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem na okres powyżej lat 3,
  • przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2003r. zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • zmian uchwały budżetowej na 2004r.,
  • szczegółowych zasad udzielania dotacji do niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
  • szczegółowych zasad udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli,
  • wyboru banku do wykonywania obsługi budżetu miasta,
  • utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
  • zmian w podziale na obwody głosowania,
 2. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • udzielania dotacji na projekty z zakresu kultury,
  • udzielania dotacji na realizację projektów w zakresie opieki społecznej,
  • udzielania dotacji na realizację projektów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenie publicznego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości na os. Bór,
  • sposobu likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1,
  • przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na 2003r.
  • zatwierdzenia wyników prac komisji d.s. dotacji na projekty z zakresu sportu i kultury fizycznej na 2004r.
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Rekuckiego,
  • zakupu działki przy ul. Kokoszków przeznaczonej pod drogę,
  • zasad zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych,
 3. Podjęto decyzję o obsadzeniu stanowisk dyrektorów szkół podstawowych Nr 3, 4, 10, 11 oraz Gimnazjum Nr 2 w drodze konkursu i przeprowadzeniu procedury powołania określonej w ustawie o systemie oświaty.
 4. Pozytywnie załatwiono wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w związku z wyjazdem 4 uczniów na Międzynarodowy Festiwal Sportowo-Kulturalny do Anglii, przeznaczając na ten cel środki finansowe w wysokości 1.600 zł.
 5. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2004r. dotyczących:
  • uchwały budżetowej na 2004r.,
  • przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • sieci prowadzonych przez miasto publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Oglądane: 1803

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE