RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 116
Zarządzenie Nr 0050.Z.38.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 24 marca 2014r. w sprawie:
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu.

Na podstawie art. 36a ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jedn. z 2004r. Dz. U Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu, Plac Ery 3, 34-400 Nowy Targ.
  2. Konkurs powinien odbyć się w terminie do dnia 21 maja 2014r.
  3. Ogłoszenie o konkursie określające wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznego gimnazjum, wymagane dokumenty, informacje o sposobie i terminie składania oferty, sposobie powiadamiana kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego, stanowi załącznik do zarządzenia.
  4. Termin składania dokumentów do Sekretariatu Burmistrza Miasta Nowy Targ, 34 – 400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, pok. 101 – upływa w dniu 5 maja 2014r. (w godzinach urzędowania).

§ 2

Konkurs zgodnie z regulaminem, określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn.zm.), przeprowadzony zostanie przez Komisję Konkursową, powołaną odrębnym zarządzeniem.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Komisji Konkursowej, oraz Naczelnikowi Wydziału Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_038.pdf (77) KB
zarz_bur_2014_0050z_038_z01.pdf (117) KB

Wytworzył: Krzysztof Aksamit
Data wprowadzenia: 24-03-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1025

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE