RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 55
Zarządzenie Nr 0050.Z.5.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.Z.173.2013, Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2013r, poz. 594 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVII/313/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Targ na rok 2014 Nr XXXIX/331/2013z dnia 30 grudnia 2013r w związku z § 6 ust.1 Zarządzenia Nr 0050.Z.173.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2014, przez organizacje pozarządowe, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

 1. Marcin Jagła Przewodniczący Komisji – przedst. organu wykonawczego

 2. Katarzyna Biegun Sekretarz Komisji - przedst. organu wykonawczego

 3. Mateusz Zamojski Przedstawiciel organu wykonawczego

 4. Karol Skrzypiec Przedstawiciel organizacji pozarządowej

 5. Michał Hałabura Przedstawiciel organizacji pozarządowej

 6. Robert Furca Członek komisji, specjalista z głosem doradczym

§ 2

Komisja Konkursowa rozpatruje oferty zgodnie z zasadami zapisanymi w § 6 Zarządzenia Nr 0050.Z.173.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2014.

 1. organizacja atrakcyjnych imprez sportowych o lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym znaczeniu,

 2. wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży,

 3. wspieranie zadań promujących uprawianie sportu i rekreacji ruchowej,

 4. wspieranie projektów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym zakup sprzętu sportowego,

 5. udział w zawodach sportowych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, krajowym i zagranicznym, promowanie miasta podczas wyjazdów,

 6. organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży przez uczniowskie kluby sportowe,

 7. organizacja letnich i zimowych obozów sportowych- wyjazdowe turnusy sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Nowy Targ.

 § 3

Komisja Konkursowa dokona wyboru ofert (oferentów) i przedstawi Burmistrzowi Miasta do akceptacji z propozycją przyznania dotacji zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_005.pdf (38) KB
zarz_bur_2014_0050z_005_z01.pdf (34) KB

Wytworzył: Katarzyna Biegun
Data wprowadzenia: 17-01-2014
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1060

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE