RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 54
Zarządzenie nr 0050.Z.19.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2014.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz.1536 z późn. zm), art. 7 ust. 1 pkt 10, pkt 18 i pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. Z 2013r., poz. 954 z późn. zm.), art. 220 ust.1 i art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013, poz. 885) na podstawie Uchwały Nr XXXVII/313/2013Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowego Targu z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyznaję kwotę 231.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych)organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2014 r.

2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość kwot zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone stosownymi umowami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_019.pdf (46) KB
zarz_bur_2014_0050z_019_z01.pdf (39) KB

Wytworzył: Katarzyna Biegun
Data wprowadzenia: 30-01-2014
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1231

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE