RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 30 marca 2020 roku

90 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:21
Zachód słońca: 18:07

Imieniny obchodzą: Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryn, Kwiryna

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 121
Zarządzenie Nr 0050.Z.9.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 6, pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 220 ust. 1 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013, poz. 885) w związku z uchwałą Nr XXXIX/325/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej w przedmiocie zlecenia do realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014 udzielając na ten cel dotacji w wysokości 80.000 zł /słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych/, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone stosownymi umowami.

§ 2

Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie Miasta na rok 2014 w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_009.pdf (66) KB
zarz_bur_2014_0050z_009_z01.pdf (77) KB

Wytworzył: Edyta Wójciak
Data wprowadzenia: 22-01-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1284

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE