RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 53
Zarządzenie Nr 0050.Z.11.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie:
wypłaty za 2013r. jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

Działając na podstawie art. 30a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. z 2013r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35), oraz uwzględniając dokonane rozliczenie uzyskanych w szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ średniomiesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego nauczycieli – zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuję kwotę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla:

 1. wszystkich nauczycieli stażystów zatrudnionych w 2013r. w szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ w wysokości 11.655,17 zł;
 2. wszystkich nauczycieli mianowanych zatrudnionych w 2013r. w szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ w wysokości 30.493,25 zł.

§2

 1. Łączna kwota dodatku wyrównawczego dla nauczycieli stażystów, o którym mowa w § 1 pkt 1 w poszczególnych szkołach określa tabela:

  Lp.

  Placówka

  Średnioroczna ilość nauczycieli stażystów w szkole

  Łączna kwota dodatku wyrównawczego dla nauczycieli stażystów w szkole

  od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013r.

  od 1 września do 31 grudnia 2013r.

  1

  Przedszkole Nr 2

  6,91

  0,00

  774,68

  2

  Przedszkole Nr 4

  2,74

  0,00

  271,46

  3

  Szkoła Podstawowa Nr 2

  7,10

  0,00

  781,28

  4

  Szkoła Podstawowa Nr 3

  0,00

  11,78

  1 298,37

  5

  Szkoła Podstawowa Nr 4

  18,20

  0,63

  2 101,20

  6

  Szkoła Podstawowa Nr 5

  0,00

  8,00

  900,78

  7

  Szkoła Podstawowa Nr 11

  12,41

  6,22

  1 911,74

  8

  Gimnazjum Nr 1

  10,31

  7,67

  1 920,56

  9

  Gimnazjum nr 2

  16,50

  0,00

  1 695,10

   

  9,27

  8,57

  11.655,17


 2. Łączna kwota dodatku wyrównawczego dla nauczycieli mianowanych, o którym mowa w § 1 pkt 2 w poszczególnych szkołach określa tabela:

  Lp.

  Placówka

  Średnioroczna ilość nauczycieli mianowanych w szkole

  Łączna kwota dodatku wyrównawczego dla nauczycieli mianowanych w szkole

  od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013r.

  od 1 września do 31 grudnia 2013r.

  1

  Przedszkole Nr 2

  2,73

  1,36

  192,89

  2

  Przedszkole Nr 4

  9,09

  4,55

  664,19

  3

  Szkoła Podstawowa Nr 2

  64,40

  35,70

  4 870,13

  4

  Szkoła Podstawowa Nr 3

  15,57

  3,78

  953,10

  5

  Szkoła Podstawowa Nr 4

  20,84

  10,17

  1 324,85

  6

  Szkoła Podstawowa Nr 5

  24,00

  15,90

  1 968,36

  7

  Szkoła Podstawowa Nr 6

  16,00

  12,00

  1 381,31

  8

  Szkoła Podstawowa Nr 11

  46,31

  23,90

  3 442,68

  9

  Gimnazjum Nr 1

  170,83

  87,72

  12 755,70

  10

  Gimnazjum nr 2

  40,26

  19,34

  2 940,04

   

  51,25

  53,61

  30.493,25§3

Zobowiązuje się dyrektorów poszczególnych szkół do określenia kwoty jednorazowego dodatku wyrównawczego (DJ) dla poszczególnych nauczycieli stażystów, mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w 2013r. w danej placówce przy uwzględnieniu następującej zasady:
DJ = WS x SJ

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
WS – iloraz różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, ustalona dla danego stopnia awansu zawodowego i sumy osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na danym stopniu awansu zawodowego, ustalonych proporcjonalnie do okresu ich zatrudnienia – wskaźnik obliczany przez organ prowadzący.
SJ – osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia danego nauczyciela.

§4

Wskaźnik WS o którym mowa w § 3 zarządzenia wynosi:

 1. dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w nowotarskich placówkach oświatowych w 2013r. – 0,596548;
 2. dla nauczycieli mianowanych zatrudnionych w nowotarskich placówkach oświatowych w 2013r. – 0,223645.

§ 5

Wypłata jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli stażystów i mianowanych winna nastąpić do dnia 31 stycznia 2014r.

§ 6

Wykonanie zarządzania zleca się Dyrektorowi Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu, Dyrektorowi Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu, Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu, Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu, Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Nowym Targu, oraz Naczelnikowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia zlecam II Zastępcy Burmistrza Miasta Nowy Targ.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_011.pdf (36) KB

Wytworzył: Krzysztof Aksamit
Data wprowadzenia: 20-01-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1212

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE