RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69
BURMISTRZ MIASTA NOWEGO TARGU OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W NOWYM TARGU PRZY UL. SZAFLARSKIEJ.

Przedmiot przetargu:
  • Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Nowy Targ, oznaczona jako działki ewid. nr. 13085/106, 13085/108, 13085/96, 13085/98 o łącznej powierzchni 0, 0470 ha, położona w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej.

  • Działki stanowią fragment niezabudowanego gruntu i położone są w rejonie w którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według uchwalonego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ww nieruchomości zlokalizowane są w terenie stanowiącym obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usług wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

  • Grunt nie posiada dostępu do drogi publicznej.

 

CENA WYWOŁAWCZA: 80.000,00 zł netto (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy netto). + 23% podatku od towarów i usług VAT

 

  1. Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2013 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, pokój nr 117, I piętro.

  2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, przed przystąpieniem do niego wpłacają wadium w pieniądzu w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); wpłata winna znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Nowy Targ, Bank PeKaO S.A. o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A nr konta:   08124015741111000007897577 najpóźniej w dniu 20 sierpnia 2013 r.

  3. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

  4. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, odmówi czy też sama zrezygnuje z podpisania umowy lub jeśli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych z warunkami przetargu określonymi regulaminem, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  5. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 (pok. 302 lub 304–tel. 18 261-12-83 lub 18 266-77-75), gdzie znajduje się regulamin przetargu zawierający szczegółowe informacje o przetargu i nieruchomości, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się zapoznać.

  6. Informacja znajduje się również na stronie internetowej miasta: www.nowytarg.pl

Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Mgdalena Policha
Data wprowadzenia: 18-07-2013
Termin składania ofert 23-08-2013, o godz. 11:00
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 2371

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE