RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 80
Zarządzenie Nr 0050.70.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0151-99/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 października 2007 r. z późn. zm.) - wprowadza się poniższe zmiany:

 1. w § 5 ust. 1 pkt 21) otrzymuje brzmienie:
  „21) Wydział Obsługi Krytej Pływalni „OKP”
 2. W § 21 dodaje się ust. 19 o brzmieniu:
  „19. Wydział Obsługi Krytej Pływalni „OKP”

  Zakres działania:
  1. Zarządzanie oraz eksploatacja obiektu Krytej Pływalni.
  2. Opracowanie planu finansowego Krytej Pływalni.
  3. Opracowanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych dotyczących Krytej Pływalni.
  4. Dokonywanie analizy ekonomicznej Krytej Pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów.
  5. Nadzór nad przestrzeganiem przez kontrahentów postanowień umów.
  6. Inicjowanie działań zmierzających do uruchomienia działalności – np.: handlowej, gastronomicznej, odnowy biologicznej lub najmu pomieszczeń, urządzeń, powierzchni reklamowych i innej - w celu zaspokojenia potrzeb osób korzystających z usług Krytej Pływalni.
  7. Dbałość o właściwe wykorzystywanie budynku, sprzętu, jak również zabezpieczanie sprzętu Krytej Pływalni przed dewastacją, kradzieżą, zniszczeniem, itp.;
  8. Udostępnienie obiektu oraz realizacja usług w zakresie kultury fizycznej dla mieszkańców Miasta Nowy Targ i okolic.
  9. Zaspokajanie potrzeby oraz propagowanie zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Miasta Nowy Targ i okolic.
  10. Upowszechnienie sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.
  11. Prowadzenie nauka pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania.
  12. Realizacja zajęć z zakresu wychowania fizycznego przy współpracy z placówkami oświatowymi Miasta Nowy Targ i okolic.
  13. Wdrożenie oraz realizacja programu nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Nowy Targ.
  14. Organizacja zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych w zakresie sportów wodnych.
  15. Organizacja kursów, szkoleń w zakresie sportów wodnych.
  16. Promocja obiektu Krytej Pływalni poprzez:
   1. prowadzenie strony internetowej;
   2. zamieszczanie ogłoszeń/reklam, w tym w mediach;
   3. drukowanie folderów, publikacji promujących sport, zdrowie i aktywny tryb życia.”
 3. W załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) wprowadza się nowe brzmienie pkt. 3-4:

  „3. Pierwszy Zastępca Burmistrza zajmuje się problematyką z zakresu spraw: gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i drogownictwa, infrastruktury społecznej, promocji, administrowania obiektami sportowymi, stanu cywilnego, spraw obywatelskich i obrony cywilnej ochrony środowiska, zamówień publicznych, oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  4. Pierwszy Zastępca Burmistrza nadzoruje bezpośrednio:
  • Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
  • Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa,
  • Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji,
  • Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich,
  • Naczelnika Wydziału Obsługi Krytej Pływalni,
  • Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Kierownika Referatu ds. Ochrony Środowiska,
  • Kierownika Referatu ds. Zamówień Publicznych,
  • Komendanta Straży Miejskiej.”
 4. W załączniku Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta w Nowym Targu) w pionie I–go Zastępcy Burmistrza Miasta zastępuje się Pełnomocnika ds. organizacji i zarządzania miejskimi obiektami sportowymi „POS” Wydziałem Obsługi Krytej Pływalni „OKP”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2013_0050z_070.pdf (32) KB

Wytworzył: Agnieszka Żółtek
Data wprowadzenia: 20-05-2013
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1565

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE