RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 46
Zarządzenie Nr 0050.Z.69.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0151-99/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 października 2007 r. z późn. zm.) - wprowadza się poniższe zmiany:

 1. W załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) wprowadza się nowe brzmienie pkt. 1-6:
  1. Burmistrz pełni funkcje reprezentacyjne oraz zajmuje się problematyką z zakresu: budżetu i finansów, spraw kadrowych, obsługi prawnej, audytu wewnętrznego, ochrony informacji niejawnych, warunków bhp oraz obrony cywilnej.
  2. Burmistrz nadzoruje bezpośrednio:
   • Zastępców Burmistrza
   • Skarbnika Miasta
   • Sekretarza Miasta
   • Zespół Obsługi Prawnej
   • Zespół Audytu i Kontroli
   • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
   • Stanowisko ds. BHP
   • Doradcą ds. komunikacji społecznej,
   • Doradcę ds. realizacji strategii rozwoju miasta Nowy Targ,
   • Pełnomocnika ds. realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu.
  3. Pierwszy Zastępca Burmistrza zajmuje się problematyką z zakresu spraw: gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i drogownictwa, infrastruktury społecznej, promocji, spraw obywatelskich, stanu cywilnego, ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  4. Pierwszy Zastępca Burmistrza nadzoruje bezpośrednio:
   • Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
   • Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa,
   • Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji,
   • Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich,
   • Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
   • Kierownika Referatu ds. Ochrony Środowiska,
   • Kierownika Referatu ds. Zamówień Publicznych,
   • Komendanta Straży Miejskiej,
   • Pełnomocnika ds. organizacji i zarządzania obiektami sportowymi.
  5. Drugi Zastępca Burmistrza zajmuje się problematyką z zakresu oświaty i wychowania oraz inwestycji.
  6. Drugi Zastępca Burmistrza nadzoruje bezpośrednio:
   • Naczelnika Wydziału Oświaty,
   • Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji,
   • Kierownika Referatu ds. Środków Pomocowych.”
 2. W załączniku Nr 3do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta w Nowym Targu):
  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa (GKiD) przenosi się z pionu II–go Zastępcy Burmistrza Miasta do pionu I-go Zastępcy Burmistrza;
  • Referat ds. Zamówień Publicznych (ZP) przenosi się z pionu Burmistrza Miasta do pionu I-go Zastępcy Burmistrza.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2013_0050z_069.pdf (30) KB

Wytworzył: Agnieszka Żółtek
Data wprowadzenia: 14-05-2013
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1626

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE