RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70
Zarządzenie Nr 0050.Z.19.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0151-99/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 października 2007r. z późn. zm.) - wprowadza się poniższe zmiany:

 1. w § 5 ust.1 dodaje się pkt 20) o poniższym brzmieniu:
  -20) Referat ds. Środków Pomocowych „RŚP”
 2. w załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) w pkt 6 dodaje się podpunkt o poniższym brzmieniu:
  - Kierownika Referatu ds. Środków Pomocowych
 3. w załączniku Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) w pionie II –go Z-cy Burmistrza Miasta uwidacznia się Referat ds. Środków Pomocowych „RŚP”
 4. w § 5 ust.1 dodaje się pkt 21) o poniższym brzmieniu:
  -21) Pełnomocnik ds. organizacji i zarządzania miejskimi obiektami sportowymi „POS”
 5. w załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) w pkt 4 dodaje się podpunkt o poniższym brzmieniu:
  - Pełnomocnika ds. organizacji i zarządzania miejskimi obiektami sportowymi „POS”
 6. w załączniku Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) w pionie I–go Z-cy Burmistrza Miasta uwidocznia się Pełnomocnika ds. organizacji i zarządzania miejskimi obiektami sportowymi „POS”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2013_0050z_019.pdf (24) KB

Wytworzył: Agnieszka Żółtek
Data wprowadzenia: 29-01-2013
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1663

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE