RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63
Burmistrz Miasta Nowego Targu ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu na os. Niwa.

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość oznaczona jako działka ewid. nr 2199 o powierzchni 0,0543 ha, zabudowana dwukondygnacyjnym dawnym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 o pow. zabudowy 150 m2 i o pow. użytkowej 150 m2, objęta Kw nr NS1T00095461/5, położona w Nowym Targu na os. Niwa:

 • murowany budynek, 2-kondygnacyjny (parter + poddasze użytkowe), częściowo podpiwniczony (mała piwniczka), wybudowany ok. 1932 roku, o łącznej powierzchni użytkowej 150 m2.
 • budynek posiada instalację elektryczną, instalację zimnej wody – zasilanej z sieci lokalnego wodociągu, instalację kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej. Ogrzewanie na piece kaflowe węglowe - brak jest instalacji centralnego ogrzewania.
 • stan techniczny budynku jest pogorszony i wymaga generalnego remontu.
 • nieruchomość położona jest na terenie, w którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 23, w/w działka znajduje się w większości w terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolem U.5, gdzie podstawowym przeznaczeniem są usługi komercyjne.
 • nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do istniejącej drogi publicznej
 • zachodzi konieczność pozostawienia i udostępnienia zlokalizowanego na przedmiotowej nieruchomości zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 100 m3
 • od strony południowej nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przejścia dla pieszych o szerokości 1 m.

CENA WYWOŁAWCZA: 260.000,00 zł netto (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt tysięcy netto).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT

 1. Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2013 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, pokój nr 117, I piętro.
 2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, przed przystąpieniem do niego wpłacają wadium w pieniądzu w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych); wpłata winna znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Nowy Targ, Bank PeKaO S.A. o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A nr konta: 08124015741111000007897577 najpóźniej w dniu 1 marca 2013 r.
 3. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
 4. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, odmówi czy też sama zrezygnuje z podpisania umowy lub jeśli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych z warunkami przetargu określonymi regulaminem, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 (pok. 302 lub 304–tel. 18 261-12-83 lub 18 266-77-75), gdzie znajduje się regulamin przetargu zawierający szczegółowe informacje o przetargu i nieruchomości, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się zapoznać.

 

Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Magdalena Policha
Data wprowadzenia: 22-01-2013
Termin składania ofert 05-03-2013, o godz. 11:00
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2590

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE