RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 89
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 1 grudnia do 28 grudnia 2012 r.

Or.0057.13.2012.S

 

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto różne decyzje, wydano kilkanaście zarządzeń. Dotyczyły one w szczególności:

 

 1. Gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego:

 1. ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ul. Zielonej w Nowym Targu,

 2. ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego,

 3. ustalono stawki czynszu dzierżawnego na 2013 r. dla terenów stanowiących własność Gminny -Miasta Nowy Targ,

 4. ustalono stawki czynszu dzierżawnego na 2013 rok na placu targowym na Osiedlu Bereki w Nowym Targu,

 5. powołano Komisję przetargową dla rozstrzygnięcia przetargu ustnego na dzierżawę miejsc postojowych w Rynku w Nowym Targu,

 6. rozstrzygnięto przetarg ustny - licytacyjny na dzierżawę miejsc postojowych w Rynku w Nowym Targu,- najwyższą stawkę wylicytował Pan Burnos Krzysztof zam. Nowy Targ.

 1. Pomocy społecznej, kultury , kultury fizycznej,sportu i turystyki

 1. powołano Komisje Konkursowe w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursów ogłoszonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta,

 2. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – aktywizacja osób w podeszłym wieku poprzez umożliwienie udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2013,

 3. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2013;- organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy,

 4. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2013,

 5. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2013,

 6. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2013,

 7. ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Miasta Nowy Targ w zakresie kultury i sztuki na rok 2013,

 8. ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2013,

 9. ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji na rok 2013.

 1. Oświaty

  1. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w roku 2013-w zakresie edukacji polegającego na transporcie i opiece w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno- Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełniania obowiązku szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego w roku 2013.
 2. Zamówień publicznych

  1. zarządzeniem Burmistrza wprowadzono V wydanie procedury dot. udzielania zamówień publicznych przez podmioty dysponujące środkami publicznymi budżetu Gminy Miasta Nowy Targ,
  2. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego do obiektu Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie,
  3. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez - Pocztę Polską S.A.
 3. Projekty uchwał:
  1. Przewodniczącemu Rady Miasta zostało przedłożone 7 projektów uchwał, z prośbą o włączenie do porządku obrad. Zaopiniowano pozytywnie projekt Uchwały Przewodniczącego Rady w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie zapisów w uchwałach rady Miasta z dnia 30 listopada 2012r.

 4. Inne zadania:

  1. rozpatrzono uwagi złożone do wyłożonego do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział),
  2. rozpatrzono uwagi złożone do ponownie wyłożonych do wglądu publicznego fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska),
  3. podjęto decyzję o przekazanie terenu w wieloletnią dzierżawędziałek przy ul Orkana – na cele parkingu,
  4. wyrażono zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy parkingu przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu na okres jednego roku,
  5. podpisano umowę z krakowską Firmą Chemobudowa na realizację zadania dofinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Modernizacja Miejskiego stadionu im Józefa Piłsudskiego w Nowym Targu.

 

Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia: 29-12-2012
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 956

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE