RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 30.12.2003 do 28.01.2004

 1. Przyjęto i przekazano do Przewodniczącego Rady projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 2. Zatwierdzono plan zamówień publicznych na 2004r.
 3. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • przejęcia w zarządzanie zabudowanej nieruchomości DH "Gorce",
  • nabycia od Syndyka Pharbity Sp. z o.o. w Upadłości ruchomości stanowiącej obiekt budowlany byłej apteki,
  • zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2003r.
  • zmian w planie finansowym Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2003r.
  • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2003r.
  • maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranej przez wyższe uczelnie i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • wysokości stawek czynszu dzierżawnego na 2004r.
 4. W związku z przesunięciem terminu i nie wykorzystaniem zabezpieczonych w budżecie miasta na 2003r. środków na współorganizację imprezy "Wyścigi Psich Zaprzęgów", postanowiono o sfinansowaniu tej imprezy ze środków budżetu na 2004r. Impreza odbyła się w dniu 03.01.2004r.
 5. Pozytywnie rozpatrzono wnioski dyrektorów szkół podstawowych w Nowym Targu w sprawie organizacji zimowisk dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przeznaczając na ten cel środki finansowe w wysokości 18.360 zł. z czego dla :
  • Szkoły Podstawowej Nr 2 - 5.490 zł.
  • Szkoły Podstawowej Nr 5 - 3.150 zł.
  • Szkoły Podstawowej Nr 6 - 5.310 zł.
  • Szkoły Podstawowej Nr 11 - 4.500 zł.
  W zimowiskach weźmie udział ok. 210 dzieci.
 6. Przyjęto plan dofinansowania w 2004r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 7. Wydano obwieszczenie o przetargu ustnym (licytacyjnym) na najem dużego parkingu w Rynku. Przyjęto regulamin przetargu w tej sprawie.
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach w Nowym Targu.
 9. Rozpatrzono kilkanaście wniosków podejmując stosowne decyzje w sprawie przedłużenia umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego.
 10. Przychylono się do wniosku p. Roberta Cudzicha działającego w imieniu grupy modlitewnej przy Parafii Św. Katarzyny o sfinansowanie profilaktycznych koncertów muzycznych adresowanych do nowotarskiej młodzieży przeznaczając na ten cel środki finansowe w wysokości 5.500 zł. w ramach rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.
 11. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady z dnia 4 grudnia 2003r. dotyczących:
  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność miasta położonej w Nowym Targu przy ul. Krzywej,
  • wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego z NSM działki ewidencyjnej położonej przy ul. Krzystyniaka ,
  • wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Nowotarskiej Telewizji Kablowej Spółka z o.o.,
  • udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej (dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej),
  • zaciągnięcia zobowiązania na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach,
  • przyjęcia dotacji z NFOŚiGW,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2003r.
  • wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień z tego podatku oraz inkasa należności,
  • podatku od posiadania psów,
  • ustalenia wysokości opłaty targowej,
  • podatku od środków transportowych.
Oglądane: 1853

Print Wersja do druku









Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE