RSS facebook
Dziś mamy: wtorek
- 18 lutego 2020 roku

49 dzień roku, 8 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:45
Zachód słońca: 17:02

Imieniny obchodzą: Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zula, Zuzanna

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 111
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 21 września do 22października 2012 r.

W okresie sprawozdawczym tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta podjęto kilkadziesiąt różnych decyzji, wydano kilkanaście Zarządzeń. Dotyczyły one w szczególności:

 1. Zamówień publicznych:
  1. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem wyposażenia obiektu, dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ulicy Kolejowej w Nowym Targu wpłynęło 11 ofert. Trwa proces weryfikacji ofert.
  2. Ogłoszono przetarg na udzielnie kredytu długoterminowego inwestycyjnego do kwoty 20 700 000 zł na pokrycie planowanego w 2012r. deficytu budżetowego oraz na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na okres od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2022.
  3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego dla zadania p.n.: Budowa nowego cmentarza w Nowym Targu o ustalonej lokalizacji w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ 16.
  4. Podpisano z firmą INSTAL KRAKÓW S.A. umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowym Targu w ramach Projektu: „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” - współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 2. Gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego:
  1. Ogłoszono rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. 11676 o powierzchni 292m2, położonej w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej,
  2. W wyniku podjętych rokowań wyłoniono nabywcę zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działkę ewid. nr 9938/106 o powierzchni 1395m2, położonej w Nowym Targu (tzw. ”Nowy Targ Fabryczny”), za kwotę 78.000,00 zł netto. Nabywcą nieruchomości został Pan Jacek Deja, z którym w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa notarialna .
  3. Ogłoszono wykaz lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielomieszkaniowych w Nowym Targu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
  4. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę- nieruchomość niezabudowana, ogrodzona -działka ewid.nr.10505/3 Nadmłynówka Nowy Targ.
  5. Określono szczegółowe warunki zakupu niezabudowanej nieruchomości, która weszła w skład ulicy Nadmłynówka,
  6. Określono szczegółowe warunki zakupu niezabudowanych nieruchomości wchodzących w skład ul. Grel jak i przewidzianych pod jej poszerzenie.
 3. Promocji i sportu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi :
  1. przeprowadzono konsultacje „Programu współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”,
  2. Zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące rozliczania otrzymanej dotacji.
 4. Oświaty
  Dokonano odbioru placów zabaw utworzonych przy Szkole Podstawowej nr 2 , 5 i 11 realizowanych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
 5. Ochrony środowiska
  Przeprowadzono wiosenną i jesienną akcję sprzątania miasta. Razem z uczniami nowotarskich szkół oraz Zakładem Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zebrano 43 tony i 460 kg odpadów z zanieczyszczonych ogólnodostępnych miejsc naszego miasta
 6. Gospodarka komunalna
  Przeprowadzono negocjacje stawek jednostkowych na utrzymanie zimowe dróg w sezonie 2012/2013 z wykonawcami z którymi zawarto umowy. Wynegocjowane stawki są poniżej wskaźnika inflacji.
 7. Inne zadania:
  1. Podpisano porozumienie z Władzami Powiatu Nowotarskiego dotyczące dofinansowania remontu ulicy Waksmundzkiej na odcinku od Ronda Ofiar Katynia do granicy z Waksmundem.
  2. Dokonano analizy wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 30 (Podmieścisko – Stawiska ).
  3. Uzyskano decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umarzającą pożyczkę na kwotę 360 tyś zł na zadanie ”Dostawa i montaż drugiej wirówki instalacji do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu” .
  4. Przyznano Medal Pamiątkowy 660-lecia Miasta Nowego Targu:
   • Pani Franciszce Iwanickiej z okazji Jubileuszu 100 urodzin
   • Panu Juliuszowi Chrząstkowskiemu – Aktorowi Teatru Starego za zaangażowanie i pracę na rzecz kultury i teatru amatorskiego w Nowym Targu w latach 2005-2012.
   • Urzędowi Miasta Dzierżoniów za dotychczasową współpracę oraz z okazji uzyskania tytułu Finalisty Europejskiej Nagrody Jakości 2012.
  5. Przeprowadzono inwentaryzację składników majątkowych w magazynach obrony cywilnej.

Pliki do pobrania

sbmzd_20120921_20121022.pdf (35) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 23-10-2012
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 877

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE