RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 25 stycznia 2020 roku

25 dzień roku, 4 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:21
Zachód słońca: 16:22

Imieniny obchodzą: Miłosz, Miłowan, Miłowit, Paweł, Tacjanna, Tatiana

Dzień Sekretarki i Asystentki
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61
Zarządzenie nr 120.Z.29.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 października 2012 roku w sprawie:
zmian w „Regulaminie pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu”.

Na podstawie art.1042 § 2 oraz 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232 poz. 1378), zarządzam, co następuje:

§ 1

W „Regulaminie pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0152-26/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 lipca 2009 r. (zmiany: Zarządzenie Nr 0152-3/10 z dnia 14 stycznia 2010 r., Zarządzenie Nr 120.Z.5.2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. oraz Zarządzenie Nr 120.Z.35.2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. Burmistrza Miasta Nowy Targ) wprowadza się poniższe zmiany:

  • § 33 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
    „5. W sytuacji, gdy z ważnych powodów pracownik nie mógł wykorzystać urlopu do końca roku, w którym nabył do niego prawo, winien go wykorzystać najpóźniej do dnia 30 września roku następnego.”
  • § 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
    „6. Niewykorzystanie przez pracownika urlopu, o którym mowa w ust. 5, w terminie do 30 września roku następnego może być uznane przez pracodawcę za naruszenie obowiązków pracowniczych.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2012_120z_029.pdf (36) KB

Wytworzył: Agnieszka Żółtek
Data wprowadzenia: 12-10-2012
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1397

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE