RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 29 czerwca do 6 września 2012 r.

W okresie sprawozdawczym tj od ostatniej Sesji Rady Miasta podjęto kilkadziesiąt różnych decyzji, wydano kilkanaście Zarządzeń.

Dotyczyły one w szczególności:

 1. Zamówień publicznych:
  1. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem wyposażenia obiektu, dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ulicy Kolejowej w Nowym Targu;
  2. ogłoszono przetarg nieograniczony na remont nawierzchni drogi ul. Grel km 0+000 - 0+900 w Nowym Targu;
  3. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację od lutego 2012r. do maja 2013r. programu zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Miasta Nowy Targ;
  4. ogłoszono przetarg nieograniczony na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2012 r.;
  5. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie odbudowy nawierzchni i pobocza drogi ul. Słoneczna km 0+000 - 0+145 w ramach zadania Modernizacja infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku powodzi w 2010r.;
  6. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na: dostawę nowego serwera do obsługi poczty elektronicznej Urzędu Miasta w Nowym Targu - wybrano ofertę złożoną przez Firmę Polański Usługi Komputerowe Sp. j. z siedzibą ul. Galicy 23, 34-400 Nowy Targ;
  7. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem ich wyników na powierzchni do 450m2 (do 300m3) w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa Płyty Rynku w Nowym Targu w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Nowego Targu - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 - wybrano ofertę złożoną przez Pana Krzysztofa Mazura prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AVCISSA Prace archeologiczne z siedzibą ul. Urzędnicza 3/10, 30-051 Kraków.
 2. Gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego:
  1. ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomości położone przy ul. Ludźmierskiej, ul. Willowej, ul. Szafarskiej;
  2. ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (przy ul. Józefczaka oraz w okolicy ul. Składowej, ul. Ceramicznej i ul. Kolejowej);
  3. ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (przy ul. Szafarskiej, ul. Klikuszówka i ul. Kowaniec);
  4. określono szczegółowe warunki zakupu niezabudowanych nieruchomości położonych Na Czerwonym w Nowym Targu, jn.:
   • nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 17298/3, 17301 o łącznej powierzchni 1.353 mkw;
   • nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 17280/4, 17280/6 o łącznej powierzchni 246 mkw;
   • nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 17208/1, 17208/2 o łącznej powierzchni 914 mkw;
   • nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej nr 17205 o powierzchni 406 mkw;
   • nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej nr 17210/2 o powierzchni 84 mkw;
   • nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej 17307/4 o pow. 1449 mkw.
  5. powołano komisję do przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Klikuszówka 30 w Nowym Targu oraz ogłoszono pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w dzierżawę ww. nieruchomości;
  6. ogłoszono konkurs na wyłonienie inkasenta opłaty targowej i administrowanie placem targowym na os. Bereki w Nowym Targu;
  7. powołano Komisję Przetargową (przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 9938/106 o powierzchni 1395 m2, położonej w Nowym Targu)
  8. ogłoszono rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 9938/106 o powierzchni 1395m2, położonej w Nowym Targu;
  9. określono szczegółowe warunki zamiany nieruchomości położonych w Nowym Targu pomiędzy Gmina Miasto Nowy Targ a spółką BRYKSY Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie;
  10. przejęto na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ nagrobki mające wartość historyczną lub artystyczną i dokonano zmiany Zarządzenia Nr 0151-87/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2008 r. (dot. gminnej ewidencji zabytków Miasta - zabytkowe nagrobki na Cmentarzu Komunalnym);
  11. podjęto decyzję o ogłoszeniu rokowań po III przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. 11676 o powierzchni 292 m2, położonej w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej.
  12. rozpatrzono uwagi złożone do ponownie wyłożonego do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 23 (Niwa – Grel )
 3. Promocji i sportu:
  1. przyznano stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe;
  2. powołano zespół zadaniowy do opracowania cyklicznego programu kulturalno - sportowego dotyczącego roli rynku po rewitalizacji jego płyty.
 4. Oświaty
  1. ustalono termin składania wniosków o udzielenie w 2012r. pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”;
  2. powołano Komisje Egzaminacyjne w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
  3. zmieniono Zarządzenie Nr 0050.Z.90.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 5. Projekty uchwał
  1. Przygotowano 10 projektów uchwał i zostały przedłożone Panu Przewodniczącemu Rady Miasta z prośbą o włączenie do porządku obrad.
 6. Inne zadania:
  1. opracowano Plan Obrony Cywilnej Miasta Nowy Targ;
  2. nadano ks. Pawłowi Łukasze Medal Pamiątkowy 660-lecia Miasta Nowy Targ;

Pliki do pobrania

sbmzd_20120629_20120906.pdf (98) KB

Wytworzył: Stanisława szołtysek
Data wprowadzenia: 07-09-2012
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1113

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE