RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 58
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 26 kwietnia do 31 maja 2012 r.

W okresie sprawozdawczym tj od ostatniej Sesji Rady Miasta podjęto kilkadziesiąt różnych decyzji, wydano kilkanaście Zarządzeń. Państwa Radnych informujemy o tych najistotniejszych z punktu widzenia realizacji zadań własnych Gminy.

I tak w szczególności w zakresie:

 1. Zamówień publicznych:
  1. ogłoszono przetarg nieograniczony na administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Nowym Targu wraz z Domem Przedpogrzebowym. Termin składania ofert upływa z dniem 1 czerwca 2012r.,
  2. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n.: Modernizacja nawierzchni ul. Szkolnej i Placu Słowackiego w Nowym Targu realizowanych w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Nowego Targu - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 - termin przyjmowania ofert upływa 5 czerwca 2012r.,
  3. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę nowych urządzeń – komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne laserowe na potrzeby Urzędu Miasta w Nowym Targu,
  4. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im Mikołaja Kopernika w Nowym Targu w ramach programu Orlik 2012 oraz Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu w ramach programu Radosna Szkoła.
 2. Z zakresu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.
  1. ogłoszono publiczny ustny przetarg nieograniczony(licytację ) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem byłej stacji kolejowej, położonej w Nowym Targu. Termin składania ofert upływa 18.06.2012r.,
  2. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Nowym Targu przy ul Harcerskiej 2,
  3. ogłoszono przetarg (licytację) na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Kolejowej 159 w Nowym Targu,
  4. ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę(nieruchomość niezabudowana położona na ul. Nadmłynówka, ogrodzona na poszerzenie działki siedliskowej, nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, położona na ul. Ustronie – jako droga dojazdowa do pasieki nieruchomość niezabudowana, przy ul. Jana Pawła II wykorzystywana jako tor treningowy do trialu rowerowego.,
  5. określono szczegółowe warunki zakupu niezabudowanej nieruchomości położnej w Nowym Targu Na Czerwonym z przeznaczeniem pod Cmentarz Komunalny.
 3. Z zakresu ochrony środowiska
  1. ogłoszono Program pomocy dla osób fizycznych w zakresie odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest .Zebrano 30 wniosków .wśród zainteresowanych mieszkańców Nowego Targu, które w najbliższym czasie zostaną rozpatrzone,
  2. przygotowano i omówiono projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta,
 4. Z zakresu oświaty:
  1. przyjęto harmonogram czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej nr 10 w Nowym Targu,
  2. powołano Zespół zadaniowy w celu przygotowania uroczystości Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2012/2013.
 5. Projekty uchwał
  Przygotowano 9 projektów uchwał Zostały przedłożone Panu Przewodniczącemu Rady Miasta z prośbą o włączenie do porządku obrad.
 6. Inne zadania:
  1. z uwagi na wysokie koszty zakupu znacznie przekraczające zaplanowane środki budżetowe na zakup lodowiska kontenerowego z przeznaczeniem na Nowotarski Rynek postanowiono rozeznać możliwość pozyskania inwestora zewnętrznego,
  2. podpisano umowę z prezesem firmy MK3 INVEST – właścicielem terenu dworca w Nowym Targu dotycząca sfinansowania prac i przebudowy skrzyżowania( rondo ) ulic Królowej Jadwigi i Kilińskiego,
  3. zapoznano się z projektem dot. Utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu w tym w szczególności z programem funkcjonalno-użytkowym.
  4. ustanowiono pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w mieście Nowy Targ, którego zakres działania określa porozumienie z dnia 30 marca 2012r. zawarte przez Burmistrza Miasta z Krajowym Biurem Wyborczym,
  5. omówiono postęp prac związanych z rewitalizacją Rynku. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac w zakresie badań archeologicznych niezbędnym jest zabezpieczenie w budżecie miasta dodatkowych środków w wysokości około 200 tys. zł.
  6. przeprowadzono kilkanaście wizji lokalnych w związku z wnioskami dot. gospodarki nieruchomościami: sprzedaży , zamiany nieruchomości położonych na terenie Miasta i podjęto stosowne decyzje.

Pliki do pobrania

sbmzd_20120426_20120531.pdf (37) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 01-06-2012
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1004

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE