RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 9 marca do 29 marca 2012 r.

W okresie sprawozdawczym tj od ostatniej Sesji Rady Miasta podjęto kilkadziesiąt różnych decyzji, wydano kilkanaście Zarządzeń. Państwa Radnych informujemy o tych najistotniejszych z punktu widzenia realizacji zadań własnych Gminy. I tak w szczególności w zakresie:

 1. Zamówień publicznych:
  1. Na ogłoszony przetarg nieograniczony na odbudowę odwodnienia dróg miejskich na Oś. Szuflów i Oś. Robów w Nowym Targu wpłynęło 9 ofert w terminie . W najbliższym czasie zostanie dokonane rozstrzygnięcie przetargu.
  2. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę i montaż we wskazanych placówkach oświatowych 6 sztuk nowych tablic interaktywnych wykorzystywanych do realizacji programu zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Miasta Nowy Targ w ramach Projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Nowy Targu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i podpisano umowę z Firmą VOLTEX S.A. z Lubina.
 2. Gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  1. Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowym „Gorce” przy ul. Sobieskiego. Nieruchomość została sprzedana za cenę 7 mln 70 tyś. złotych zł
  2. Ogłoszony publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej budynkiem usługowym, położonej przy ul. Harcerskiej nie przyniósł rozstrzygnięcia. Postanowiono ogłosić III przetarg, ustalając cenę wywoławczą na kwotę 1 mln550 zł.
  3. Przeprowadzony publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w budynku wielomieszkaniowym nr 159 przy ul. Kolejowej nie przyniósł rozstrzygnięcia. Zaproponowano przedłużenie umowy na okres 3 miesięcy i ponowne powtórzenie przetargu.
  4. Wykonując zapisy Uchwały rady Miasta z dnia 8 marca 2012 ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – nieruchomość zabudowana budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym tzw. ”Nowy Targ -Fabryczna”.
  5. Określono szczegółowe warunki zakupu niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych 17204/1 o pow. 54 m2 17204/2 o pow. 359 m2 17204/3 o pow. 446 m2 położonych w Nowym Targu z przeznaczeniem pod Cmentarz na Czerwonym.
  6. Postanowiono ponownie wyłożyć do wglądu publicznego fragmenty zmienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział),
  7. Rozpatrzono uwagi złożone do wyłożonego do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szafarska).
 3. Z zakresu gospodarki komunalnej
  1. Ustalono wysokość rocznych stawek amortyzacyjnych dla nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych,
  2. Podpisano kolejną umowę na doszczelnienie ponad 9 km kolektorów kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w |Nowym Targu” z konsorcjum firm Infra S.A. i PGB S.A. na kwotę 8.341.888.36 zł brutto.
 4. Z zakresu oświaty:
  1. Powołano składy Komisji Konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 2, i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu.
 5. Projekty uchwał
  Przygotowano 9 projektów uchwał. Zostały przedłożone Panu Przewodniczącemu Rady Miasta z prośbą o włączenie do porządku obrad.
 6. Inne zadania:
  1. Podjęto prace nad opracowaniem projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobów pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Nowy Targ:

Pliki do pobrania

sbmzd_20120309_20120329.pdf (32) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 29-03-2012
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 947

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE