RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 3 sierpnia 2015 roku

215 dzień roku, 32 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:13
Zachód słońca: 19:18

Imieniny obchodzą: August, Augusta, Krzywosąd, Lidia, Nikodem, Symeon, Szczepan

Burmistrz Miasta
mgr Grzegorz Watycha

Nasze Osiągnięcia

SLE

ISO

Nagrody
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 660-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» inne miasta w internecie
» więcej o mieście
Miejska Biblioteka P
MOK
MCSIR
JP II Nowy Targ
Karta Dużej Rodziny
Album-Ocalic
Dz Urz Woj. Małop
NT Szlak Rowerowy
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
Euroregion Tatry
PPWSZ
Kropla IPA
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Aeroklub
UTW
NTvK

Kanał informacyjny rss

Aktualnie stronę ogląda osób: 55
Zarządzenie Nr 120.Z.15.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie:
prowadzenia metryk spraw w postępowaniach administracyjnych i podatkowych.

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 171a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta Nowy Targ wzory metryk spraw prowadzonych na postawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej, określonych przez rozporządzenia wykonawcze do ww. przepisów, tj.: rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. poz. 250) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. poz. 246) – stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Prowadzenie i aktualizacja metryki sprawy należy do obowiązków stanowiska pracy, które prowadzi postępowanie administracyjne w danej sprawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 7 marca 2012 r.

Pliki do popbrania

zarz_bur_2012_120z_015.pdf (63) KB
zarz_bur_2012_120z_015_z01.pdf (64) KB
zarz_bur_2012_120z_015_z02.pdf (56) KB

Opracował: Agnieszka Żółtek
Data wprowadzenia: 04-04-2012
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 514

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Lang. Polish Lang. Deutch Quality International 2013 Małopolskie Wektory Współpracy Rzeczpospolita Fair Play ISO ISO SLE