RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 90
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 10 lutego do 8 marca 2012 r.

Or.0057.3.2012.S

W okresie sprawozdawczym podjęto kilkadziesiąt różnych decyzji, wydano kilkanaście Zarządzeń. Państwa Radnych informujemy o tych najistotniejszych z punktu widzenia realizacji zadań własnych Gminy.

I tak w szczególności w zakresie:

I. Zamówień publicznych:

 1. Przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną Urzędu Miasta Nowy Targ – związaną z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2012 r. – otwarcie ofert odbyło się w dniu 16 lutego, umowa została już podpisana,
 2. Przetarg nieograniczony na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2012 r. – otwarcie ofert 14 lutego 2012 r., umowa w trakcie przygotowywania. Wygrała znana firma Eurovia S.A.
 3. W dniu 1 marca br. odbyły się negocjacje dotyczące udzielenia koncesji na roboty budowlane na rozbudowę, przebudowę i eksploatację Miejskiej Hali Lodowej na działkach nr ewid. 11040/2, 11041/6 i część działki nr ewid. 9920/8 przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu.
 4. Obecnie przygotowywane są ostateczne tzw. warunki udzielenia koncesji, które wraz z zaproszeniem zostaną wysłane do wykonawcy, który złożył wniosek wstępny w tym postępowaniu.
 5. W dniu jutrzejszym zostanie ogłoszony przetarg na odbudowę odwodnienia dróg miejskich na os. Szuflów i os. Robów w Nowym Targu.

II. Gospodarki nieruchomościami

 1. Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy Al. Tysiąclecia 42, o pow. 88,9 m2, za cenę 181 800 zł,
 2. Ogłoszono publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowym "Gorce" przy ul. Sobieskiego. Cena wywoławcza 7 mln zł. Termin - 28 marca 2012 r. Oferta nasza została bardzo szeroko rozreklamowana poprzez:

  1. Banery reklamowe
  2. Ogłoszenie na stronie miasta
  3. Ogłoszenie w radiu Alex
  4. Najbardziej poczytany małopolski portal nieruchomości: www.nieruchomości.net.pl - baner dynamiczny na  głównej stronie przez dwa tygodnie
  5. Małopolski Kurier Nieruchomości (gazeta) – ogłoszenie na całej stronie w dniu 5 marca 2012 r.
  6. Zaproszenia do 25 przedstawicieli zarządów największych hipermarketów oraz deweloperów.
  7. Ogłoszenie w Tygodniku Podhalańskim
  8. Ogłoszenie w Gazecie Wyborczej
  9. Prezentacja przetargu na 37 portalach internetowych przez miesiąc luty. (Onet.pl, Wirtualna Polska, Interia, Allegro.pl, Otodom.pl, Domiporta.pl, Oferty.net, Gazetadom.pl, Nieruchomościonline.pl, Newsweek.pl, Dziennik.pl, Fakt.pl, Bankier.pl, egospodarka.pl, Nieruchomości.pl, Money.pl, Dom.pl, Domy.pl, Mieszkanie.pl(mieszkania), e-bezposrednio.pl, swistak.pl, yellowpages.pl, zumi.pl, budujemydom.pl (działki i domy), Morizon.pl, bizzon.pl, olx.pl, hogo.pl, trovit.pl, nk.pl, Tabelaofert.pl, rp.pl, gazetaprawna.pl, inwestycje.pl, pb.pl, wnp.pl, businessjournal.pl. Liczymy na to, że ta szeroka kampania reklamowa powinna dać pozytywny wynik przetargu.

 3. Ogłoszono publiczny przetarg / licytację na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej budynkiem usługowym, położonej przy ul. Harcerskiej. Cena wywoławcza 2 mln zł. Przetarg w dniu 16 marca 2012 r.
 4. Ogłoszono publiczny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w budynku wielomieszkaniowym nr 159 przy ul. Kolejowej. Cena wywoławcza 300 tys. zł. Przetarg w dniu 20 marca 2012 r.
 5. Ponadto ogłoszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę niezabudowanych działek przy ul. Bednarskiego, przeznaczonych na poszerzenie istniejących działek siedliskowych.

III. Z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

 1. Przeprowadzono konkurs na zlecanie zadań publicznych w tym zakresie. Przeznaczono na ten cel 100 tys.  zł. Wpłynęło 5 ofert, w tym dwie Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego Nowy Targ.
 2. Podjęto decyzję o umorzeniu zaległości 67 tys. zł Miejskiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Podhale” z tytułu otrzymanej dotacji w roku 2011, a która nie została rozliczona zgodnie z zawartą umową.
 3. W związku z oddaniem do użytku nowego obiektu na os. Niwa dokonano zmiany Zarządzenia Nr 0151-125/09 Burmistrza Miasta z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w sferze oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu.
IV.  Z zakresu oświaty:
 1. Ogłoszono konkurs na Dyrektora Przedszkola Nr 2, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4.
 2. W dniu 10 lutego dokonano ostatniego odbioru w nowej szkole podstawowej na Niwie. Uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie, co pozwoliło w dniu 27 lutego 2012 r. rozpocząć zajęcia lekcyjne.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę i montaż we wskazanych placówkach oświatowych 6 sztuk nowych tablic interaktywnych wykorzystywanych do realizacji programu zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Miasta Nowy Targ w ramach Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Nowy Targu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otwarcie ofert odbędzie się 09.03.2012r.
 4. Podjęto decyzję korygującą kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
V. Projekty uchwał Rady

Przygotowano 13 projektów uchwał. Większość zostało już przedłożonych Panu Przewodniczącemu Rady, pozostałe zostały przedłożone na kolejną sesję. Opiniowano również projekty uchwał opracowane przez grupy radnych.

VI. Inne zadania:

 1. Zarządzeniem Burmistrza określono regulamin świadczenia przez Miasto Nowy Targ usług załadunku, wywozu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta.
 2. Powołano zespół zadaniowy ds. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta. Zespół pracujemy m.in. nad projektem Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, który został przekazany Gminom do konsultacji.
 3. Powołano zespół do rozpoznania wniosku MZWiK o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 4. Prowadzono negocjacje oraz uzgodnienia zakresu rzeczowego inwestycji z firmą Tankpol – Roman Mosio, dotyczących budowy nowej drogi obsługującej tereny komercyjne tej firmy, ale również nasz projektowany cmentarz , a także budowy kanalizacji opadowej z tego terenu, w tym cmentarza długości ok. 470 m. Inwestor oczekuje odpłatnego przejęcia tej kanalizacji przez Miasto.

  Po raz kolejny negocjowano warunki umowy, dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Kilińskiego i Królowej Jadwigi przez firmę MK3 Sp. z o. o. – inwestora dworca autobusowego oraz centrum handlowo-usługowego. Wymieniona firma wystąpiła o pozwolenie na budowę. Umowa pomiędzy Gminą a MK3 INVEST zostanie podpisana w oparciu o art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych.

Pliki do pobrania

sbmzd_20120210_20120308.pdf (49) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 09-03-2012
Wprowadził: Ryszard Kucipera
Oglądane: 1386

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE