RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 74
Zarządzenie nr 120.Z.22.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie:
zmian w "Regulaminie pracy Urzędu Miasta w Nowym Tagu".

Na podstawie art. 1042 §2 oraz art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz, U. z 1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami), w związku z ustawą z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 224, poz. 1459) zarządzam co następuje:

§1

W "Zakładowej tabeli norm przydziału i zużycia odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej" stanowiącej załącznik nr 1 do "Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu" stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-26/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 lipca 2009r. (zmiany: Zarządzenie Nr 0152-3/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 stycznia 2010r., Zarządzenie Nr 0152-5/11 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2011r.), dodaje się pozycje oznaczone Lp. 11, 12, 13 jak niżej:

 

Lp.

Stanowisko pracy

Rodzaj odzieży

Sym -bol

Czasookres zużycia

Środki
higieny
osobistej

Ręcznik zwykły

Proszek
do
prania

1

2

3

4

5

6

7

8

11.

Kserografista

1. fartuch
drelichowy lub z tkanin syntetycznych

R

do zużycia (min. 36 m-
cy)

1 pasta
bhp na
kwartał
lub
1 mydło
l00g na
miesiąc,
krem
nivea 50g
dwa razy
na
kwartał,
emulsja
do rąk
300g raz
na
kwartał

 1 szt. na rok

600g na kwartał

12.

Robotnik gospodarczy (praca wewnątrz budynku)

1. ubranie
drelichowe lub
fartuch
drelichowy

2. kamizelka
ciepłochronna /l

3. trzewiki
skórzano-
gumowe

4. rękawice robocze

R

 

 

O

R

 

R

12 m-cy

 

 

36 m-cy

 

24 m-ce
do zużycia

 

(min. 6 m-cy)

1 pasta
bhp na
kwartał
lub
1 mydło
l00g na
miesiąc,
krem
nivea 50g
dwa razy
na
kwartał,
emulsja
do rąk
300g raz
na
kwartał

1 szt. na rok

600g na kwartał

13.

Pracownik administracyjno-biurowy wykonujący prace kontrolno-nadzorcze w terenie

1. obuwie gumowe

2.        obuwie
gumowo-filcowe

3.     kamizelka
ostrzegawcza

4.        płaszcz
przeciwdeszczowy

5.        kask budowlany
ochronny*

R

R
 

O
 

O
 


O

do zużycia (min. 36 m-
cy)
36 m-cy

do zużycia
(min. 36 m-cy)

36 m-cy
 

do zużycia

-

-

-

 §2

Traci moc Zarządzenie nr 120.Z. 17.2011 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 0152-5/04 Burmistrza Miasta Nowego Tagu z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie wprowadzenia „Zakładowej tabeli norm przydziału i zużycia odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej".

§3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2011_120z_022.pdf (35) KB

Wytworzył: Krystyna Kolasa
Data wprowadzenia: 08-07-2011
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1570

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE